Aktualności

Brzescy policjanci pomagają wypracować rozwiązania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej

W piątek w Urzędzie Miejskim w Brzesku odbyło się spotkanie, którego celem było podjęcie dialogu i próby poszukiwania skutecznych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, a zwłaszcza interwencyjnego umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Do udziału w spotkaniu zaproszono funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, którzy na co dzień zajmują się wspomnianą problematyką a także przedstawicieli Sądu Rejonowego w Brzesku, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej z terenu powiatu brzeskiego oraz przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Brzeską Policję reprezentowali: podinsp. Jarosław Dudek, asp. szt. Sławomir Czuchra oraz asp. Monika Tomkiewicz.
Spotkanie umożliwiło wymianę spostrzeżeń i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji zaangażowanych w walkę z przemocą domową. Podczas spotkania podkreślono fakt, że praca w obszarze przemocy domowej wymaga profesjonalnego przygotowania oraz wysokich kwalifikacji, a specjalistyczne szkolenia pozwolą na podniesienie kompetencji brzeskich kadr pomocy społecznej, co istotnie wpłynie zarówno na jakość, jak i skuteczność podejmowanych działań.

 

Powrót na górę strony