Aktualności

Konferencja Bezpieczny Powiat Suski 2024

Policjanci, przedstawiciele oświaty oraz miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej uczestniczyli w konferencji poświęconej dwóm istotnym zagadnieniom: cyberbezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz problematyce środków odurzających. Prowadzone przez specjalistów i ekspertów wydarzenie miało na celu zwiększenie świadomości w tych kwestiach oraz wymianę doświadczeń.

Wczoraj (5 marca br.) w Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera w Suchej Beskidzkiej odbyła konferencja pn. Bezpieczny Powiat Suski 2024 w za kresie uzależnień związanych z szeroko pojętym cyberzagrożeniem oraz narkotykami. Konferencja została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej przy współpracy  Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej oraz Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.  Na początku Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej insp. Robert Michna przywitał współorganizatorów konferencji, których reprezentowali Vice Starosta Suski Zbigniew Hutniczak oraz Sekretarz Urzędu Miasta Zbigniew Maryon, a także wszystkich prelegentów i uczestników konferencji. Pierwszym prelegentem był podinsp. Wojciech Chechelski z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, który w obszarze prawnym przedstawił temat substancji psychoaktywnych. Drugi z tematów dotyczący cyberzagrożeń i został przedstawiony przez Kierownika Zespołu Popularyzacji Bezpiecznego Korzystania z Cyberprzestrzeni w NASK Panią Ewę Domańską oraz Dorotę Świercz z Działu Reagowania na Nielegalne Treści w Internecie Dyżurnet.pl. Następnie Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego Pani Karolina Załęga zapoznała uczestników spotkania z zadaniami, realizowanymi w bieżącym roku w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2026. Ostatni temat przedstawił podkom. Hubert Bracik z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie dotyczący środków odurzających wśród młodzieży i trendy dotyczące używania narkotyków wśród młodego pokolenia. Na zakończenie insp. Robert Michna wraz z Sekretarzem Zbigniewem Maryon oraz Panią Karoliną Załęga podziękowali prelegentom oraz wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w spotkaniu.  

Zorganizowana konferencja była doskonałą okazją do integracji przedstawicieli szkół i ośrodków pomocy społecznej oraz Policji w wymianie wiedzy i doświadczeń w obszarze cyberbezpieczeństwa i walki z problematyką środków odurzających. Dzięki prezentowanym podczas konferencji informacjom i praktycznym wskazówkom uczestnicy zyskali cenne narzędzia do skuteczniejszego działania w swoich placówkach.

 • plakat konferencji bezpieczny Powiat suski
 • Siedzący komendant Powiatowy wraz z przedstawicielami Starostwa suskiego i urzędu miasta Sucha Beskidzka
 • policjant w czasie konferencji i wyświetlający się za nim slajd na scenie
 • policjant Wojciech Chechelski przemawiający do słuchaczy na scenie
 • Ewa Domańska z NASK w czasie swojego występu przemawia do słuchaczy
 • przemawiająca Ewa Domańska i grono zgromadzonych słuchaczy na konferencji
 • Ewa Domańska przemawiająca do słuchaczy na tle wyświetlanego baneru fundacji dajemy dzieciom siłę
 • Ekspert Ewa Załega przemawiająca przez mikrofon
 • Trybuna na konferencji z logo urzędu miasta Sucha Beskidzka wraz z logo dyżurnet.pl
 • przemawiający w czasie konferencji policjant Hubert Bracik
 • podziękowania na scenie Komendanta Sekretarza i pani expert
 • wspólne zdjęcie prowadzących i organizatorów na koniec konferencji
Powrót na górę strony