Aktualności

Uroczyste ślubowanie nowych policjantów

Data publikacji 18.03.2024

Dzisiaj (18.03.24r.) w Muzeum Lotnictwa odbyło się ślubowanie 113 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 36 kobiet. W uroczystej zbiórce wziął udział m. in. Wojewoda Małopolski  Krzysztof Jan Klęczar, kadra kierownicza małopolskiej Policji na czele z p.o. Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Piotrem Morajko.

W krakowskim Muzeum Lotnictwa odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której 113 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie. W tej uroczystości młodym adeptom sztuki policyjnej towarzyszyli zaproszeni goście: Krzysztof Jan Klęczar Wojewoda Małopolski oraz rodziny ślubujących policjantów.Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru KWP w Krakowie i zdania meldunku p.o. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie insp. Piotrowi Morajce przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Tobołę.
Insp. Piotr Morajko odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Kolejno, komendant wręczył każdemu z nich legitymację służbową, a wojewoda małopolski wręczył ślubującym zasady etyki zawodowej. Wspólnie pogratulowali nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu.

Następnie głos zabrał p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, który przywitał wszystkich zgromadzonych, podkreślając jednocześnie duże znaczenie dzisiejszej uroczystości. 
Komendant pogratulował nowo przyjętym podjętej decyzji wyboru zawodu, a także życzył odwagi i empatii, które są konieczne, aby służyć drugiemu człowiekowi. Dodał, że złożenie roty ślubowania jest zobowiązaniem przede wszystkim wobec Ojczyzny. Podkreślił także, jak ważne w służbie jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

- Będziecie stanowili o bezpieczeństwie mieszkańców kraju, mieszkańców Małopolski. To wielka odpowiedzialność. Możecie być dumni ze swojego wyboru,  jest to praca wymagająca, trudna, ale rola policji w państwie jest nieoceniona, teraz przed Wami pierwszy jej etap – szkolenie. Zdobywajcie wiedzę, szkólcie się, tak abyście w pełni przygotowani mogli odpowiedzialnie pełnić służbę.-mówił insp. Morajko.
Szczególne podziękowania komendant złożył na ręce rodzin i bliskich nowoprzyjętych funkcjonariuszy, za wzorowe wychowanie i za wsparcie. Na koniec insp. Morajko podziękował wojewodzie Krzysztofowi Janowi Klęczarowi za wspieranie Policji w jej codziennych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, który przywitał wszystkich zgromadzonych, a następnie zwrócił się do nowo przyjętych funkcjonariuszy.
- Droga, którą wybraliście to droga trudna i wymagająca, dziękuję  Wam za ten wybór, i gratuluję w imieniu własnym i ministra MSWiA. Teraz przed Wami służba państwu i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Każdy z Was ma świadomość, że misja, której się podejmujecie to nie jest zwykła praca, to służba. Ona wpływa nie tylko na Was samych, ale i na Wasze rodziny, dla nas tu obecnych jesteście nadzieją na przyszłość, nadzieją, która pozwala nam wierzyć, że nasze państwo będzie bezpieczne, wiedząc, że będziecie czuwać na służbie. Życzę Wam abyście odnaleźli w tej misji spełnienie – zakończył przemówienie Klęczar.

Teraz adeptów czeka szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Po zakończonym szkoleniu policjanci powrócą do swoich jednostek, gdzie będą pełnić codzienną służbę. 28 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji.  Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 18 nowych funkcjonariuszy. 9 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a 7 do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie i Komenda Powiatowa w Nowym Targu  zyska po 8 policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu i Zakopanym  trafi 2  funkcjonariuszy,  do KPP w Chrzanowie i Wadowicach  6 policjantów.  Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Limanowej, Olkuszu i Wieliczce zyska po 3 nowych policjantów, a dąbrowska i proszowicka komenda powiatowa zyska po 1 adepcie sztuki policyjnej. KPP Myślenice zyska 5 nowych funkcjonariuszy.

To 1 przyjęcie do Policji w 2024 roku. W 2024 roku Małopolska Policja planuje jeszcze  5 naborów w szeregi Policji.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi:  
https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

Zachęcamy do składania podań!

Zdjęcia: KWP/OPP
 

 

 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie. W tle za nimi przybyli na uroczystość goście. Po prawej umundurowani policjanci.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przemawiający zza pulpitu.
 • Przemawiający zza pulpitu Wojewoda małopolski. W tle zebrani goście i umundurowani policjanci.
 • Stojący za pulpitem Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Za nim w dwuszeregu umundurowani policjanci.
 • Na pierwszym planie policjant w umundurowaniu, dowódca uroczystości.
 • Na pierwszym planie stojący obok siebie Wojewoda Małopolski wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, w tle wchodzący do auli policjanci ze sztandarem.
 • Policjant pocztu sztandarowego, salutujący szablą.
 • Policjanci przy sztandarze policyjnym składający ślubowanie z uniesionymi prawymi rękami i wyprostowanymi palcami wskazującym i środkowym.
 • Umundurowani policjanci podczas roty ślubowania, z uniesionymi prawymi rękami i wyprostowanymi placami wskazującym i środkowym.
 • Na pierwszym planie tył policjanta z uniesioną ręką i wyprostowanymi placami wskazującym i środkowym, w tle pochylony sztandar policyjny.
 • Dwóch policjantów składających ślubowanie, po ich prawej stronie 3 policjanci pocztu sztandarowego z pochylonym sztandarem i salutujący szablami.
 • Trzech policjantów z głowami skierowanymi w lewą stronę, z uniesionymi prawymi rękami i wyprostowanymi palcami środkowym i wskazującym.
 • Ślubujący policjanci widok z tyłu.
 • Widok na salę, w centralnej części rzędy ślubujących, po prawej zebrani goście.
 • Komendant Wojewódzki Policji wręczający policjantce legitymację.
 • Ślubujący policjanci, na pierwszym planie policjant w okularach.
 • Ślubujący policjanci.
 • Zbliżenie na twarz ślubującego policjanta.
 • Sala na której odbywała się uroczystość ślubowania. Widok z tyłu sali. Tyły głów policjantów. Po lewej stronie przybyli goście.
 • Ślubujące policjantki.
 • Ślubująca policjantka.
 • Dwa rzędy ślubujących policjantów i policjantek.
 • Zbiorowe zdjęcie ślubujących z Wojewodą Małopolskim i Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie.
 • Zbiorowe zdjęcie Wojewody i Komendanta ze ślubującymi. Po lewej i prawej stronie zebrani goście.
 • Na pierwszym planie trzech policjantów i trzy policjantki z wyciągniętymi do przodu prawymi rękami jedna na drugiej. Na drugim planie wychodzący z sali goście.
 • Policjant w mundurze trzymający w prawej ręce dziecko. Po jego prawej dwie kobiety, po lewej mężczyzna.
 • Policjant w mundurze trzymający na prawej ręce dziecko.
 • Policjant po ślubowaniu z oficerem starszym policji.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony