Aktualności

Konferencja dla przedstawicieli oświaty w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu z udziałem małopolskich policjantów

Data publikacji 11.04.2024

W piątek (5.04.br.) w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, odbyła się konferencja naukowa pn. „Choroby wieku młodzieńczego”, skierowana do przedstawicieli oświaty oraz instytucji prowadzonych przez samorząd powiatowy, mających na co dzień kontakt z młodzieżą. Wydarzenie poświęcone było edukacji w zakresie profilaktyki chorób i zaburzeń rozwoju wieku młodzieńczego, konsekwencji zdrowotnych i prawnych zażywania substancji psychoaktywnych oraz rozpoznawania kryzysów emocjonalnych.

Konferencja została zainicjowana przez kierownictwo Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu oraz Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, przy współpracy z  Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu oraz przedstawicielami Vital Med z Przeworska. Patronat nad konferencja objął Starosta oświęcimski.
Uczestników konferencji oraz prelegentów powitali Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Pan Edward Piechulek, oraz Starosta oświęcimski Pan Andrzej Skrzypiński.
Pierwszy wykład pt. „Choroby wieku młodzieńczego”, poprowadziła dr n. med. Bożena Ubik- Wróbel, Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Poświęcony został chorobom i zaburzeniom dotykającym dzieci i młodzież. Opowiedziała o objawach zespołu stresu elektronicznego, wadach postawy, nadwadze i otyłości dzieci, cukrzycy, padaczce, zaburzeniach lękowych, depresji oraz zaburzeniach psychicznych.  Pani doktor podkreśliła jak ważna jest rola nauczyciela, wychowawcy lub pedagoga szkolnego w rozpoznaniu, zapobieganiu oraz informowaniu rodzica. Szczególnie informowanie rodziców, jest sprawą niezwykle istotną, ponieważ młody człowiek do placówki służby trafia zbyt późno, kiedy choroba lub zaburzenie jest już w zaawansowanym stadium.   Apelowała o wdrażanie odpowiednich programów prozdrowotnych. Przypomniała również sposoby udzielania pierwszej pomocy uczniom i podopiecznym, w nagłych przypadkach zagrożenia dla życia i zdrowia.

Kolejny z wykładów, przedstawiony został przez podkom. Huberta Bracika z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dotyczył zagadnień związanych z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą zażywanie substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi. Policjant podkreślał, że młody człowiek, kupując od tzw. dealera narkotykowego substancję o nieznanym składzie, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dany środek zadziała na jego organizm. U jednego człowieka może nie wywołać szczególnych reakcji, natomiast dla drugiego może okazać się trucizną, groźną dla życia i zdrowia.  Ponadto powodowane przez narkotyki zmiany świadomości lub stany pobudzenia wpływają na zdolność oceny i kontroli sytuacji, co znacząco zwiększa ryzyko niebezpiecznego wypadku, utraty przytomności, a nawet doprowadzić do śmierci. Może również  wywołać stałe zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu i chorobę psychiczną. Lekarze często nie wiedząc jakiego rodzaju substancję osoba zażyła mają  niezwykle trudne zadanie, aby skutecznie pomóc, zniwelować destrukcyjne działanie substancji w organizmie człowieka, a tym samym niejednokrotnie — uratować życie. Funkcjonariusz wspominał ponadto o różnych powodach, które skłaniają młodego człowieka do sięgnięcia po niebezpieczne substancje – w tym presji ze strony grupy rówieśniczej. Właśnie dlatego szczególna rola przypisana została profilaktyce realizowanej przez funkcjonariuszy Policji,  a skierowanej zwłaszcza do nauczycieli, pedagogów oraz rodziców, aby skutecznie i to na wczesnym etapie mogli rozpoznawać i reagować na sygnały wskazujące np. na eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi przez młodych ludzi.

Następnie pani Izabela Płonka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz Katarzyna Szykowna specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego i epidemiologicznego z VITAL-MED w Przeworsku, poprowadziły dwa wykłady. Pierwszy pt. „Ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych. Rodzaje uzależnień”, natomiast drugi pt. „Rola ucznia i nauczyciela w profilaktyce uzależnień”. Pielęgniarki przekazały, że są cztery kluczowe role nauczycieli i wychowawców, mające niezwykle ważne znaczenie w pracy z młodzieżą,  rodzicami i opiekunami. Przede wszystkim jest to uświadamianie zagrożeń i konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych. Wspieranie  w przypadku ujawnienia problemu zażywania tego rodzaju substancji u ucznia lub podopiecznego. Utrzymywanie dobrych relacji z rodzicami.  Rozwijanie miękkich kompetencji u młodzieży i kierowanie przekazu, mającego na celu ochronę zdrowia i życia, poprzez unikanie wszelkich zachowań ryzykownych, w tym przede wszystkim zażywania substancji psychoaktywnych, szkodliwych dla organizmu młodego człowieka, a w szczególności dla mózgu.

W przerwie pomiędzy wykładami podkom. Hubert Bracik oraz asp. szt. Małgorzata Jurecka z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, umożliwili uczestnikom zapoznanie się z zawartością  tzw. narkowalizki zawierającej m.in. imitację narkotyków oraz przedmiotów służących do ich przechowywania i ukrywania. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też narkogogle i alkogogle, które pozwoliły zobaczyć jak wizualnie postrzegana jest rzeczywistość przez osobę znajdującą się pod wpływem substancji. Omówili przy tym charakterystykę najpopularniejszych substancji psychotropowych i środków odurzających oraz skutki, jakie mogą wystąpić po ich zażyciu.  

 

  • Konferencja w Szpitalu Powiatowym wykład pani doktor
  • Konferencja w Szpitalu Powiatowym wykład pielęgniarek w sali konferencyjnej
  • Konferencja w Szpitalu Powiatowym policjant przedstawia prezentację
  • Konferencja w Szpitalu Powiatowym policjantka prezentuje zawartość narkowalizki
  • Konferencja w Szpitalu Powiatowym powitanie przez organizatorów
  • Konferencja w Szpitalu Powiatowym zawartość narkowalizki
Powrót na górę strony