Aktualności

Spotkanie z seniorami w UTW Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W trosce o bezpieczeństwo seniorów organizowanych jest szereg inicjatyw edukacyjnych kierowanych do osób starszych i ich rodzin, mających na celu upowszechnianie wiedzy o oszustwach popełnianych na szkodę seniorów.

W miniony poniedziałek (22 kwietnia b.r.) w siedzibie Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyło się spotkanie policjantek Wydziału Prewencji KWP w Krakowie z uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do przyswojenia informacji w zakresie aktualnych zagrożeń. W tym celu wykorzystano materiały edukacyjne (filmy edukacyjne, ulotki) przygotowane na potrzeby Kampanii edukacyjnej #ZnamTeNumery zainicjowanej przez Komendę Główną Policji, której głównym celem jest wypracowanie algorytmu zachowań seniorów w sytuacji potencjalnego zagrożenia oszustwem. Ponadto podczas spotkania przedstawiono również możliwość zgłaszania przypadków zagrażających bezpieczeństwu przy pomocy interaktywnej mapy Policji - Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Prelekcja miała na celu nie tylko wykształcenie większej ostrożności wśród seniorów, ale również uświadomienie, że każdy mieszkaniec może mieć wpływ na to co się dzieje w jego rejonie zamieszkania i zgłaszać instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo wszelkie przypadki stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony