Aktualności

Auschwitz - Birkenau. Podsumowanie zabezpieczenia „Marszu Żywych 2024”

6 maja br. na terenie Oświęcimia i Brzezinki w ramach Dni pamięci o holokauście, odbył się „Marsz Żywych”. Jego uczestnicy jak co roku przeszli Drogą Śmierci z byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz I do Auschwitz II – Birkenau. Główne uroczystości odbyły się przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu, który znajduje się pomiędzy ruinami dwóch największych krematoriów. Wzięło w nich udział 50 osób ocalałych z Holokaustu, minister edukacji Izraela Joaw Kisz, a także przedstawiciele polskiego rządu: pani Izabela Ziętka z Ministerstwa Edukacji Narodowej, pan Andrzej Szejna z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz około 6 tysięcy uczestników z całego świata, w tym młodzież żydowska oraz młodzież polska. 

Uczestnictwo w marszu jest hołdem pamięci o milionach ludzi pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych, a także manifestacją przywiązania do takich wartości, jak godność i równość wszystkich ludzi, tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju.
Zabezpieczenie prewencyjne wydarzenia w którym bierze udział tak duża liczba uczestników z całego świata zawsze stawia przed służbami niezwykle odpowiedzialne zadanie. Najpierw opracowano plany w których zostały wyznaczone zadania do realizacji dla wszystkich służb. Koordynacją oraz nadzorem nad prawidłową realizacją zadań zajmował się sztab zabezpieczenia.

Oprócz funkcjonariuszy z oświęcimskiej komendy Policji oraz podległych komisariatów, w zabezpieczeniu udział wzięli  policjanci z KWP Kraków, OPP Kraków, KMP Kraków, OPP z Katowic, z KPP Wadowice, z KPP Olkusz, z KPP Chrzanów, z KPP Nowy Targ, z KPP Limanowa, z KPP Miechów oraz KMP w Tarnowie.

W zabezpieczeniu brali również udział funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Muzealnej, Służby Ochrony Kolei, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz pracownicy służb ochrony organizatora. 
Od wczesnych godzin porannych, tuż po odprawie do zabezpieczenia, policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach na trasie przejazdu autokarów z uczestnikami oraz na trzykilometrowej trasie przemarszu, a także Dworcu PKP. Mundurowi błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także byli gotowi podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku wystąpienia zakłócenia ładu i porządku. Policyjni pirotechnicy wraz z psami sprawdzili całą trasę przemarszu oraz miejsca, w których mieli gromadzić się uczestnicy. Ponadto policjanci pełnili również służbę w miejscu gdzie odbywało się zgromadzenie, którego celem było wspieranie inicjatywy zaprzestania wojny w Strefie Gazy. 

Po zakończeniu zabezpieczenia dowódcy podziękowali policjantom oraz wszystkim służbom biorącym udział w działaniach, za wielogodzinną służbę oraz włożone zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Podkreślali również, że podjęte przez nich działania były w pełni profesjonalne i przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu „Marszu Żywych”.
 
 

Powrót na górę strony