Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwem w powiecie olkuskim. Podsumowanie 2020 roku.

Mija już pięć lat, od kiedy zaczęła funkcjonować Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwem. Początek nowego roku jest czasem podsumowania działalności tego narzędzia. Sprawdźmy więc, o jakich zagrożeniach informowali olkuskich policjantów internauci.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwem wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców powiatu olkuskiego. Świadczy o tym aktywność internautów oraz ilość zgłaszanych zagrożeń. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, podsumowali  funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za rok 2020. Przez ostatnich 12 miesięcy, internauci korzystali z tego narzędzia, aż 1582 razy, z czego część zgłoszeń pochodziła z komisariatów policji: w Bukownie 194, w Kluczach 99 oraz w Wolbromiu 493 zgłoszenia. Policjanci potwierdzili 720 sygnałów (51,8 %) zgłoszonych przez internautów, z czego 442 zagrożenia zostały wyeliminowane. Najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowiły zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Na mapie zaznaczano takie kategorie, jak  nieprawidłowe parkowanie - 444 przypadki oraz przekraczanie dozwolonej prędkości - 421. Kolejną grupę zgłoszeń stanowiły takie kategorie, jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (230), niewłaściwa infrastruktura drogowa (108) oraz grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją (82).
Każde zgłoszenie, które zostało  naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, było szczegółowo weryfikowane przez policjantów. Funkcjonariusze sprawdzali sygnały wskazane przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, a policjanci ruchu drogowego, czy prewencji eliminowali  te zagrożenia.
Przypominamy, jak można korzystać z mapy zagrożeń
Mapa zagrożeń jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, a jej obsługa jest na tyle łatwa i przystępna, by każdy obywatel mógł z niej skorzystać. To bardzo proste.  Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Co ważne, aby to zrobić nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu.
Internauta, który  korzysta z tego narzędzia, powinien wyszukać na „mapie” konkretne miejsce uważane przez niego za zagrożone. Z listy kategorii zgłoszeń (23)  należy wybrać ikonę obrazującą konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy nanieść na dane miejsce na mapie. Są tam. in. takie kategorie jak spożywanie alkoholu, nieprawidłowe parkowanie, używanie środków odurzających czy przekraczanie prędkości.
Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez policjantów. W Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu do obsługi zdarzeń kryminalnych i związanych z ruchem drogowym wyznaczono koordynatorów, którzy na bieżąco monitorują obszary pod kątem zagrożeń nanoszonych na mapę.  Mundurowi sporządzają z tego kartę weryfikacji zagrożenia, którą przekazują odpowiedniemu kierownikowi komórki organizacyjnej. To na tej podstawie podejmowane są działania mające na  celu wyeliminowanie zagrożenia. Taki system współpracy ze społeczeństwem, jak również z organizacjami poza policyjnymi, wpływa znacząco na sposób m.in. dyslokacji służby w Policji. W ten sposób Policja dostosowując zarządzanie patrolami na ulicach do bieżących potrzeb.
Trzeba jednak pamiętać, że w razie zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997. Ponieważ mapa nie służy do informowania o nagłych zdarzeniach, które wymagają natychmiastowej interwencji policji.
 
Powrót na górę strony