Aktualności

Roczne podsumowanie zgłoszeń za pośrednictwem KMZB w powiecie krakowskim

Data publikacji 19.01.2021

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje już od 2016 roku. Aplikacja KMZB umożliwia obywatelom wskazanie Policji występujących konkretnych kategorii zagrożeń, z miejsca zamieszkania poprzez wykorzystanie komputerów lub urządzeń mobilnych. Roczne podsumowanie zgłoszeń w powiecie krakowskim potwierdza, jak powszechna stała się komunikacja mieszkańców z miejscową Policją.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, podsumowali  funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za rok 2020. Statystyka wskazuje, że w ubiegłym roku zgłoszeń naniesionych na mapę było aż  3691, z czego część zgłoszeń pochodziła z komisariatów policji: KP w Zabierzowie - 491, KP w Zielonkach - 588, KP w Krzeszowicach - 620, KP w Skawinie - 424, KP w Słomnikach - 504, KP w Skale - 601, KP w Świątnikach Górnych - 463. Policjanci potwierdzili 1005 z tych zgłoszeń (tj. 54,80%), z czego 635 zagrożeń zostało wyeliminowanych.
W przypadku zagrożeń związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na mapie zaznaczano takie kategorie, jak  nieprawidłowe parkowanie w ilości 709 przypadków oraz przekraczanie dozwolonej prędkości w ilości 1800. Kolejną grupę zgłoszeń stanowiły takie kategorie, jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych w ilości 130, niewłaściwa infrastruktura drogowa która została zaznaczona 222 razy oraz  w 94 przypadkach grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją.
Każde zgłoszenie, które zostało  naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, było szczegółowo weryfikowane przez policjantów. Funkcjonariusze sprawdzali sygnały wskazane przez mieszkańców na mapie,  a po ich potwierdzeniu eliminowali  te zagrożenia. Swój udział zarówno w weryfikacji zgłoszeń dokonanych na mapie,  jak i eliminacji stwierdzonych zagrożeń ma również wiele organizacji i instytucji, które aktywnie współpracują z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Przypominamy, jak można korzystać z mapy zagrożeń:
Mapa zagrożeń jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, a jej obsługa jest na tyle łatwa i przystępna, by każdy obywatel mógł z niej skorzystać. Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Co ważne, aby to zrobić, nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu. Internauta, który  korzysta z tego narzędzia, powinien wyszukać na „mapie” konkretne miejsce uważane przez niego za zagrożone. Z listy kategorii zgłoszeń należy wybrać ikonę obrazującą konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy nanieść na dane miejsce na mapie. Są tam. in. takie kategorie jak spożywanie alkoholu, nieprawidłowe parkowanie, używanie środków odurzających, czy przekraczanie prędkości.
Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania zdarzeń o charakterze nagłym. W przypadku potrzeby zgłoszenia takiego zdarzenia należy skorzystać z numeru alarmowego 112.
Link do Krajowej  Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa: https://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
Powrót na górę strony