Z życia garnizonu

Małopolscy policjanci pełnili służbę w Królestwie Niderlandów

Data publikacji 12.06.2024

Na przełomie maja i czerwca br. dwóch funkcjonariuszy małopolskiej Policji pełniło służbę w Prowincji Holandii Południowej, regionie Den Haag. 12 czerwca br. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Paweł Krauz spotkał się z mł. asp. Zbigniewem Grabowskim oraz mł. asp. Krzysztofem Winkowskim po ich powrocie z delegacji i podziękował im za służbę oraz za reprezentowanie małopolskiej Policji.

Inicjatywa wspólnych, polsko – niderlandzkich patroli jest kontynuacją wieloletniej współpracy międzynarodowej z Królestwem Niderlandów i wynika z zapotrzebowania na udzielenie wsparcia językowego zagranicznym funkcjonariuszom podczas podejmowania interwencji wobec Polaków stanowiących najliczniejszą grupę migrantów z Europy Środkowej i Wschodniej tam zamieszkującą.

Pełnienie służby patrolowo – interwencyjnej opartej na współpracy polskich i niderlandzkich policjantów w Hadze oraz w rejonach Gouda i Ter Aar pozwoliło na nawiązanie kontaktów z obywatelami Polski mieszkającymi i podejmującymi pracę za granicą.

Funkcjonariusze obu państw przy udziale pozapolicyjnych partnerów weryfikowali warunki pobytu i pracy obywateli polskich i zbierali informacje na temat agencji stosujących nieuczciwe i nielegalne praktyki określane mianem wyzysku pracowniczego. Dzięki zmniejszeniu bariery językowej Polacy mieszkający w Królestwie Niderlandów mogli zapoznać się z obowiązującymi za granicą procedurami karno-administracyjnymi oraz dostępnymi formami pomocy oferowanej dla Polonii.

Delegowani z Oddziałów Prewencji Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie podczas pobytu odwiedzili Akademię Policyjną w Hadze, oraz Centrum Operacyjne, gdzie zapoznali się m.in. z programem szkolenia zawodowego holenderskich funkcjonariuszy oraz obserwowali pracę dyspozytorów centrum ratunkowego. W trakcie dwutygodniowej wizyty policjanci spotkali się z burmistrzem miejscowości Nieuwkoop panem Robertem Janem Van Duijn, gdzie w miejscowym ratuszu mieli okazję porozmawiać o sytuacji polskich imigrantów.

Wspólne patrole po raz kolejny stanowiły okazję do wymiany wiedzy, doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących codziennej służby.  Spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców regionu Hagi oraz przyczyniły do wzmocnienia pozytywnego wizerunku Małopolskiej Policji. 

Jesienią, w ramach kontynuacji współpracy z niderlandzką Politie planowany jest kolejny zagraniczny wyjazd małopolskich funkcjonariuszy do Królestwa Niderlandów.

Powrót na górę strony