Bezpieczny senior

Wspólna akcja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Krakowie oraz małopolskiej Policji

Data publikacji 24.01.2023

23 stycznia br. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Krakowie, odbyła się akcja informacyjno - edukacyjna dotycząca ostrzegania świadczeniobiorców przed oszustami. To kolejna akcja informacyjna wchodząca w skład kampanii profilaktycznej pt. „Seniorze nie daj się oszukać”, prowadzona przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Odbiorcami kampanii przede wszystkim są osoby starsze.

Akcja jest prowadzona w związku z powtarzającymi się w województwie małopolskim zdarzeniami dotyczącymi oszustw, w których ofiarami są głównie osoby w podeszłym wieku. W celu ochrony tych osób policjanci podejmują szereg działań profilaktycznych, których głównym celem jest przestrzeganie przed zagrożeniami oraz uświadomienie seniorów o konsekwencjach w przypadku utraty czujności, czy obdarzeniu nadmiernym zaufaniem osoby obcej.

23 stycznia br. emeryci i renciści, oczekując na załatwienie swoich spraw, mogli porozmawiać z kom. Beatą Wcisło, Koordynatorem ds. Bezpieczeństwa Seniorów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Osoby odwiedzające w tym dniu sale obsługi klientów dowiedziały się jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniem pieniędzy, jakimi metodami działają oszuści, jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej oraz co zrobić, gdy dojdzie do przestępstwa. Osoby zainteresowane uzyskały informację, na co zwrócić uwagę w przypadku kontaktu z nieznajomymi i z jakimi przykładami oszustw mogą się aktualnie spotkać. Wspólna akcja Policji i ZUS-u to kontynuacja wcześniejszych działań prowadzonych w całej Polsce. Tego rodzaju bezpośrednie spotkania to okazja do uświadamiania seniorów, jakiego rodzaju są to przestępstwa, jakie przestępcy stosują metody, a także, jakie konsekwencje prawne wynikają z podpisywania umów oraz wpuszczania do domów osób nieznajomych. Policjantka w rozmowach z klientami ZUS odpowiadała na szereg pytań nie tylko związanych z tematyką spotkania, ale również na pytania dotyczące problemów, z jakimi, na co dzień borykają się osoby starsze, a które mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo. Każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały profilaktyczne w postaci ulotki przestrzegającej przed oszustwem oraz specjalnie przygotowane na taką okazję notesy magnetyczne, które w swojej treści zawierają ważny przekaz dotyczący zasad bezpieczeństwa. Materiały zostały wspólnie przygotowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Przypominamy:

Policjanci NIGDY nie żądają pieniędzy za prowadzone czynności - w ten sposób działają oszuści. Nie przysyłają do Państwa domów innych osób po pieniądze lub kosztowności. Nie proszą o przelewy bankowe i nie zabezpieczają pieniędzy na tzw. „tajne bezpieczne konta policyjne”. Z taką telefoniczną informacją dzwonią jedynie oszuści!
Z uwagi na to, że podczas jednego spotkania w ZUS dotarliśmy z przestrogami do aż 150 emerytów i rencistów, będą one organizowane cyklicznie w różnych oddziałach. To bardzo ważne, aby cały czas zachować czujność w kontakcie z osobą obcą i stosować zasadę ograniczonego zaufania.

Przed nami kolejna akcja informacyjno – edukacyjna. Już w lutym świadczeniobiorcy z całej Małopolski prawie 900 000 otrzymają wraz z rocznym rozliczeniem PIT ulotkę „Seniorze nie daj się oszukać”.

 

  • Przedstawiciel Policji z pracownikami ZUS podczas akcji skierowanej do emerytów i rencistów
Powrót na górę strony