Zespół Prasowy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie: 
podinsp. Katarzyna Cisło

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
sekretariat: Anna Zięcik tel. 47 83 54 039
podinsp. Katarzyna Cisło: tel. 47 83 54 033
kom. Rafał Knapik: tel. 47 83 54 034
mł. asp. Anna Zbroja- Zagórska: tel. 47 83 51 410
mł. asp. Bartosz Izdebski: tel. 43 83 54 036
st. sierż. Mateusz Lenartowicz: tel. 47 83 54 123

tel. dyżurny: 603 397 454
faks: 47 83 54 037
email: rzecznik@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) realizacja polityki informacyjnej Komendanta poprzez wykonywanie, organizowanie i koordynowanie kontaktów przedstawicieli Komendy i jednostek Policji z przedstawicielami lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych środków masowego przekazu;
2) kształtowanie i prezentowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie;
3) analiza materiałów dotyczących funkcjonowania Policji zamieszczanych w prasie i badań opinii publicznej dotyczących pracy Komendy i jednostek Policji oraz reagowanie i zapobieganie nieuzasadnionej krytyce pracy Policji, zgodnie z zasadami prawa prasowego;
4) koordynowanie działalności oficerów prasowych komendantów powiatowych (miejskich) Policji.

Działalność prasowo-informacyjna w Policji prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe /Dz. U. 84.5.24/ oraz o Zarządzenie Nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie metod i form działalności prasowo-informacyjnej w Policji.

Zgodnie z art. 2 Ustawy Prawo prasowe, Policja jest zobowiązana do tworzenia przedstawicielom mediów warunków niezbędnych do wykonywania ich funkcji jak również - /art.4. Ustawy/ - do udzielania informacji o swojej działalności.

 

 

Powrót na górę strony