Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Kierownictwo:

Naczelnik: mł. insp. Mariusz Mazurek
Zastępca Naczelnika: mł. insp. Tomasz Marszałkowski

Kontakt:
tel.: 47 83 54 700
faks: 47 83 54 701

Zakres działania:
1) zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska kierowania Komendy;
2) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w jednostkach Policji;
3) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem zawodowym oraz szkoleniem służb dyżurnych w jednostkach Policji;
4) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o zdarzeniach na terenie województwa małopolskiego oraz właściwej reakcji jednostek Policji;
5) inicjowanie przedsięwzięć modernizacyjnych dotyczących stanowisk kierowania jednostek Policji;
6) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć podejmowanych w związku z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych, zgromadzeń publicznych oraz pobytu osób podlegających szczególnej ochronie;
7) formułowanie zadań dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie;
8) udział w planowaniu dyslokacji służby zewnętrznej Oddziału Prewencji Policji w Krakowie;
9) planowanie, kierowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie wykonawstwa prowadzonych działań w przypadku prowadzenia operacji policyjnych wykraczających zasięgiem poza obszar działania poszczególnych komend, komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendy;
10) organizowanie i koordynowanie działań oraz nadzorowanie szkoleń dla nieetatowych pododdziałów Policji, nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz nieetatowego zespołu negocjatorów policyjnych;
11) inicjowanie, planowanie i nadzorowanie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym wykonywanie zadań obronnych pozostających w zakresie właściwości wydziału;
12) zapewnienie funkcjonowania Sekcji Lotnictwa Policji;
13) wspieranie realizacji zadań komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji poprzez wykorzystanie śmigłowców Sekcji Lotnictwa Policji.

Powrót na górę strony