Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Kierownictwo:

Naczelnik: nadkom. Andrzej Zawada
Zastępca Naczelnika: podinsp. Agnieszka Turek
Zastępca Naczelnika: podinsp. Jacek Haraf

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel.: 47 83 54 200
faks: 47 83 54 207
e-mail: sekretariat.dochs@malopolska.policja.gov.pl

Koordynator ds. Przestępczości Skierowanej Przeciwko Dobrom Kultury: asp. szt. Przemysław Łączek

Jeśli posiadasz informację o osobach lub wydarzeniach mających związek z szeroko rozumianą przestępczością przeciwko zabytkom (dobrom kultury), skorzystaj z podanego poniżej numeru telefonu lub przekaż informację drogą elektroniczną. Pamiętaj, być może Twoja informacja przyczyni się do ujęcia niebezpiecznych przestępców lub odzyskania cennych zabytków.

tel. 47 83 54 415
tel. 47 83 54 400 czynny w godz. 7:30-21:00

zobacz więcej informacji na stronie: link na stronę

Zakres działania:
1) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach określonych w Katalogu przestępstw, które objęte są postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez komórki służby kryminalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a także innych, w szczególności: wielowątkowych, skomplikowanych pod względem wykrywczym lub dowodowym, obejmujących obszar kilku powiatów lub województw oraz postępowań przygotowawczych, w których konieczna jest współpraca z organami ścigania innych państw;
2) realizowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad pracą dochodzeniowo-śledczą jednostek Policji w zakresie określonym innymi przepisami;
3) (uchylony)
4) realizowanie zadań związanych z Systemem Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji, pozostających w zakresie właściwości wydziału;
5) prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych wydziału oraz magazynu środków odurzających, substancji psychotropowych ich preparatów i prekursorów kategorii 1;
6) realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału.

Powrót na górę strony