Wydział Dochodzeniowo-Śledczy - Policja Małopolska

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Kierownictwo:
Naczelnik - mł. insp. Grzegorz Grymek
Zastępca Naczelnika - podinsp. 
Jarosław Bator
p.o. Zastępca Naczelnika - podinsp. Jacek Haraf

Kontakt:
tel.: 47 83 54 200
faks: 47 83 54 207

Zakres działania:
1) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach określonych w Katalogu przestępstw, które objęte są postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez komórki służby kryminalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a także innych, w szczególności: wielowątkowych, skomplikowanych pod względem wykrywczym lub dowodowym, obejmujących obszar kilku powiatów lub województw oraz postępowań przygotowawczych, w których konieczna jest współpraca z organami ścigania innych państw;
2) realizowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad pracą dochodzeniowo-śledczą jednostek Policji w zakresie określonym innymi przepisami;
3) (uchylony)
4) realizowanie zadań związanych z Systemem Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji, pozostających w zakresie właściwości wydziału;
5) prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych wydziału oraz magazynu środków odurzających, substancji psychotropowych ich preparatów i prekursorów kategorii 1;
6) realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału.

Powrót na górę strony