Wydział Kryminalny - Policja Małopolska

Wydział Kryminalny

Kierownictwo:
Naczelnik - podinsp. Michał Nowak
Zastępca Naczelnika - podinsp. Michał Jałocha

Kontakt:
tel.: 47 83 54 400
faks: 47 83 54 409

Zakres działania:
1) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej jednostek Policji w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw;
2) prowadzenie działań operacyjnych w sprawach o przestępstwa o największym ciężarze gatunkowym, w tym: zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, zgwałcenia, handel ludźmi, kradzieże samochodów, dokonywane w zorganizowanych grupach przestępczych i o zasięgu obejmującym obszar kilku powiatów lub województw;
3) prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej, przesyłek niejawnie nadzorowanych, zakupów kontrolowanych oraz operacji specjalnych;
4) ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom najgroźniejszym, wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie;
5) prowadzenie współpracy z osobowymi źródłami informacji i rozbudowa sieci kwalifikowanych źródeł informacji;
6) prowadzenie poszukiwań osób oraz koordynowanie realizowanych poszukiwań osób, a także identyfikacji osób i zwłok przez jednostki Policji;
7) zapewnianie obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach;
8) prowadzenie nadzorów instancyjnych;
9) inspirowanie przekształceń organizacyjnych służby kryminalnej zwiększających efektywność jej działania;
10) analizowanie stanu wyposażenia specjalistycznego służby kryminalnej i sygnalizowanie potrzeb w tym zakresie;
11) realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału.

Powrót na górę strony