Wydział Kryminalny

Kierownictwo:
Naczelnik: nadkom. Jacek Obrał
Zastępca Naczelnika: nadkom. Grzegorz Wojda

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 54 400
faks: 47 83 54 409

Zespół ds. Przestępstw Niewykrytych - „Archiwum X” KWP w Krakowie 
tel. 47 83 54 442 
e-mail: archiwumx.krakow@malopolska.policja.gov.pl

Koordynator ds. Przestępczości Skierowanej Przeciwko Dobrom Kultury: asp. szt. Przemysław Łączek

Jeśli posiadasz informację o osobach lub wydarzeniach mających związek z szeroko rozumianą przestępczością przeciwko zabytkom (dobrom kultury), skorzystaj z podanego poniżej numeru telefonu lub przekaż informację drogą elektroniczną. Pamiętaj, być może Twoja informacja przyczyni się do ujęcia niebezpiecznych przestępców lub odzyskania cennych zabytków.

tel. 47 83 54 415
tel. 47 83 54 400 czynny w godz. 7:30-21:00

zobacz więcej informacji na stronie: link na stronę

Zakres działania:
1) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej jednostek Policji w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw;
2) prowadzenie działań operacyjnych w sprawach o przestępstwa o największym ciężarze gatunkowym, w tym: zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, zgwałcenia, handel ludźmi, kradzieże samochodów, dokonywane w zorganizowanych grupach przestępczych i o zasięgu obejmującym obszar kilku powiatów lub województw;
3) prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej, przesyłek niejawnie nadzorowanych, zakupów kontrolowanych oraz operacji specjalnych;
4) ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom najgroźniejszym, wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie;
5) prowadzenie współpracy z osobowymi źródłami informacji i rozbudowa sieci kwalifikowanych źródeł informacji;
6) zapewnianie obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach;
7) prowadzenie nadzorów instancyjnych;
8) inspirowanie przekształceń organizacyjnych służby kryminalnej zwiększających efektywność jej działania;
9) analizowanie stanu wyposażenia specjalistycznego służby kryminalnej i sygnalizowanie potrzeb w tym zakresie;
10) realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału.
 


 

Powrót na górę strony