Wydział Techniki Operacyjnej - Policja Małopolska

Wydział Techniki Operacyjnej

Kierownictwo:
Naczelnik - mł. insp. Janusz Nowaczyk
Zastępca Naczelnika -  podinsp. Ryszard Bigaj
Zastępca Naczelnika -  podinsp. Marcin Grynwald

Kontakt:
tel.: 12 41 39 721
faks:12 61 56 727

Zakres działania:
1) opiniowanie, rejestrowanie oraz realizowanie wniosków i zarządzeń na stosowanie:
a) kontroli operacyjnej,
b) obserwacji,
c) technicznych środków wsparcia zadań operacyjnych,
d) monitoringu położenia terminali komórkowych;
2) prowadzenie działań maskujących na potrzeby wydziału;
3) bieżąca współpraca z podmiotami wykonującymi działalność telekomunikacyjną oraz firmami świadczącymi usługi internetowe w niezbędnym zakresie;
4) współpraca z uprawnionymi służbami oraz instytucjami na podstawie umów i porozumień.

Powrót na górę strony