Wydział Techniki Operacyjnej

Kierownictwo:
Naczelnik - mł. insp. Janusz Nowaczyk
Zastępca Naczelnika -  podinsp. Ryszard Bigaj
Zastępca Naczelnika -  podinsp. Marcin Grynwald

Kontakt:
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83  56 500
faks: 47 83  56 727 

Zakres działania:
1) opiniowanie, rejestrowanie oraz realizowanie wniosków i zarządzeń na stosowanie:
a) kontroli operacyjnej,
b) obserwacji,
c) technicznych środków wsparcia zadań operacyjnych,
d) monitoringu położenia terminali komórkowych;
2) prowadzenie działań maskujących na potrzeby wydziału;
3) bieżąca współpraca z podmiotami wykonującymi działalność telekomunikacyjną oraz firmami świadczącymi usługi internetowe w niezbędnym zakresie;
4) współpraca z uprawnionymi służbami oraz instytucjami na podstawie umów i porozumień.

Powrót na górę strony