Wydział do Walki z Korupcją

Kierownictwo:

Naczelnik: mł. insp. Tomasz Tasak
Zastępca Naczelnika: podinsp. Karina Ostrowska-Stępień

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 56 050
faks: 47 83 56 057
e-mail: korupcja@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
2) prowadzenie wszelkiego rodzaju form pracy operacyjnej w zakresie przestępczości korupcyjnej;
3) opracowywanie i wdrażanie taktyki działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw korupcyjnych;
4) inspirowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w jednostkach Policji mających na celu sprawne wykrywanie sprawców przestępstw o charakterze korupcyjnym;
5) udzielanie wsparcia jednostkom Policji w sprawach dotyczących przestępczości korupcyjnej, trudnych do wykrycia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych lub dowodowych;
6) prowadzenie postępowań przygotowawczych, w tym postępowań powierzonych z zakresu przestępczości korupcyjnej;
7) analizowanie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na terenie województwa małopolskiego, jej specyfiki, określanie obszarów występowania oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych.

Powrót na górę strony