Wydział Wywiadu Kryminalnego

Kierownictwo:

Naczelnik: mł. insp. Wojciech Banach
Zastępca Naczelnika: podinsp. Krzysztof Gąsiorowski

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 56 400
faks: 47 83 56 401

Zakres działania:
1) sporządzanie analiz operacyjnych wspomagających proces wykrywczy;
2) wykonywanie analiz strategicznych wspomagających procesy decyzyjne;
3) typowanie kandydatów na analityków kryminalnych;
4) inicjowanie zakupu sprzętu i oprogramowania na potrzeby komórki analizy kryminalnej;
5) analizowanie danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego, zwanym dalej „SMI”, pod kątem rozpoznania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków;
6) wprowadzanie informacji z zapytań i meldunków informacyjnych do SMI;
7) inicjowanie spraw operacyjnych na podstawie analizy danych gromadzonych w SMI oraz w innych bazach policyjnych i poza policyjnych;
8) pozyskiwanie, w ramach wniosków o przedsięwzięcia werbunkowe, osobowych źródeł informacji oraz ich obsługa;
9) udzielanie pomocy i konsultacji jednostkom Policji w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji;
10) uzyskiwanie informacji o przestępstwach i ich sprawcach z wykorzystaniem technologii informatycznych; (uchylony)
11) sprawowanie nadzoru nad terminowością, kompletnością i aktualnością rejestracji wykonywanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, przez jednostki Policji;
12) wykonywanie typowania osób, przestępstw, rzeczy, podmiotów i innych danych w dostępnych zbiorach informacyjnych na zlecenie jednostek Policji;
13) pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych na zlecenie komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;
14) wykonywanie czynności w zakresie międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych;
15) koordynowanie i nadzór w zakresie właściwości miejscowej oraz rzeczowej Komendy i jednostek Policji nad właściwym obiegiem informacji kryminalnych w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej realizowanej kanałami międzynarodowej współpracy policyjnej.

Powrót na górę strony