Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

Kierownictwo:
Naczelnik - mł. insp. Paweł Kowalik

Kontakt:
telefon: 47 83 54 273
fax: 47 83 51 837
email: sekretariat.kibice@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) nadzorowanie i koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej jednostek Policji w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości pseudokibiców oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw;
2) rozpoznawanie i rozpracowywanie środowiska pseudokibiców oraz ujawnianie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez pseudokibiców;
3) operacyjne rozpoznanie środowisk pseudokibiców celem oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa w związku z masowymi imprezami sportowymi na potrzeby planowania prewencyjnego zabezpieczenia imprez masowych;
4) monitorowanie osób, wobec których orzeczono środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową;
5) opracowywanie analiz zagrożenia bezpieczeństwa na potrzeby planowania prewencyjnego zabezpieczenia imprez masowych.

Powrót na górę strony