Zespół do spraw Inwentaryzacji

Ekspert Zespołu ds. Inwentaryzacji: kom. Beata Deker-Morąg

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 58 098
e-mail: zespol.inwentaryzacji@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:
1) opracowywanie harmonogramu inwentaryzacji aktywów i pasywów Komendy oraz jednostek Policji;
2) opracowywanie projektu instrukcji inwentaryzacyjnej oraz jej zmian;
3) koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji w Komendzie oraz jednostkach Policji;
4) opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej;
5) sporządzanie sprawozdań z przebiegu inwentaryzacji;
6) nadzór nad likwidacją rzeczowych składników majątkowych.

Powrót na górę strony