Stop agresji drogowej

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie uruchomiona została specjalna 
skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej.

pod adres mailowy:

stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl

można przesyłać filmy zawierające rażące naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, jak również zawierające przejawy agresji ze strony uczestników ruchu drogowego

 

W ostatnim okresie, w internecie publikowane są filmy ukazujące nieprawidłowe zachowania kierowców na polskich drogach.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną, na którą można przesyłać materiały świadczące o agresywnym zachowaniu kierowców.

stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl

WAŻNA INFORMACJA

Przesyłając materiał filmowy na powyższy adres wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

W celu szybszej reakcji ze strony Policji, wraz z materiałem, proszę przesłać następujące informacje:

1/ data i godzina zdarzenia (miejscowość, nr drogi, nazwa ulicy)

2/ dane pojazdu (marka, nr rejestracyjny)

3/ dane zgłaszającego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy)

Przesłanie powyższych informacji jest niezbędne z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W toku postępowania niezbędne jest zebranie i uwiarygodnienie materiału dowodowego. Może, zatem zaistnieć potrzeba protokolarnego przesłuchania zgłaszającego w charakterze świadka zdarzenia.

Nadesłane materiały zostaną przeanalizowane pod kątem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zachowań agresywnych. Aby ograniczyć przemoc i agresję ze strony kierowców, którzy nie potrafią kontrolować swoich reakcji i zachowań, policjanci będą sięgali po różnego rodzaju środki. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wobec takich osób będą stosowane wszystkie możliwe sankcje w najsurowszym wymiarze. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

 Jeśli zdarzenie drogowe zaistniało na terenie innego województwa, informację o nim można przesłać bezpośrednio pod wskazazne niżej adresy 

KWP Szczecin :  stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl
KWP  Bydgoszcz: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl  
KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl  
KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl   
KWP Kielce:  stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl  
KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl  
KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl  
KWP Katowice:  stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl  
KWP Kraków:   stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl  
KWP Lublin:  stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl  
KWP Opole:  problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl  
KWP Poznań:  stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl  
KWP Radom: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl  
KWP Wrocław: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl  
KSP Warszawa: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl  

Powrót na górę strony