Stop agresji pseudokibicow

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie została uruchomiona specjalna skrzynka poczty elektronicznej.

na adres: stoppseudokibicom@malopolska.policja.gov.pl

można przesyłać informacje o przestępstwach popełnianych przez pseudokibiców, filmy i zdjęcia dokumentujące naruszenia przepisów oraz informacje o osobach poszukiwanych, sprawcach przestępstw i wykroczeń, samochodach i cechach identyfikacyjnych pseudokibiców.

Funkcjonariusze małopolskiej Policji prowadzą na terenie  Krakowa oraz innych miast województwa  działania mające na celu ograniczenie szeroko rozumianej przestępczości pseudokibiców zarówno na stadionach piłkarskich jak i ulicach oraz osiedlach miast.

W celu szybszej reakcji ze strony Policji Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie uruchomiła numer kontaktowy oraz specjalną skrzynkę elektroniczną , na którą można przesyłać materiały i informacje pozwalające na skuteczna walkę z przestępczością stadionowych chuliganów.

stoppseudokibicom@malopolska.policja.gov.pl

tel. stacjonarny: 47 83 55 510

Aby Policja mogła szybciej reagować, wraz z informacją proszę przesłać:

1/ data, godzina i miejsce zdarzenia

2/ krótki opis zdarzenia (okoliczności i zaobserowane szczegóły)

3/ dane zgłaszającego (imię, nazwisko, dane do korespondencji, telefon kontaktowy)

Nadesłane materiały zostaną przeanalizowane pod kątem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zachowań przestępczych oraz posłużą do szybszego reagowania policji na przedmiotowe zdarzenia.

Aby ograniczyć przemoc i agresję ze strony chuliganów, którzy nie potrafią kontrolować swoich reakcji i zachowań, policjanci będą sięgali po różnego rodzaju środki w celu poprawy bezpieczeństwa.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wobec takich osób będą stosowane wszystkie możliwe sankcje w najsurowszym wymiarze, aby życie spokojnych obywateli nie było zakłócane przez działanie stadionowych wandali szumnie nazywających siebie kibicami.

Powrót na górę strony