Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób

Kierownictwo:
Naczelnik - nadkom. Agnieszka Kotarba
Zastępca Naczelnika -  kom. Dariusz Wesołowski

Kontakt:
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 58 560
faks: 47 83 58 561


 

Powrót na górę strony