Opłaty za egzamin - Policja Małopolska

Opłaty za egzamin

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA EGZAMIN ZWIĄZANY Z UBIEGANIEM SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ W CELACH:

CEL STAWKA
Ochrona osobista 500 zł
Sportowy 800 zł
Kolekcjonerski 1150 zł
Pamiątkowy 550 zł
Szkoleniowy 1000 zł
Inny 600 zł
Egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego 100 zł

Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin

 


Wpłat z tytułu opłaty za egzamin można dokonywać przelewem na rachunek bankowy KWP w Krakowie:

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

nr konta: 76 1010 1270 0055 8422 3100 0000

z dopiskiem: „opłata za egzamin na broń w celu ……………”

Opłatę wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu.


 

Powrót na górę strony