Opłata za depozyt broni

Za przechowywanie broni oraz amunicji w depozycie pobierana jest opłata w wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania i obecnie jest to kwota 2,42 zł. Opłata pobierana jest od każdego egzemplarza broni. Nie jest pobierana opłata za przechowywanie amunicji.


Opłatę z tytułu przechowywania broni i amunicji  w depozycie

 należy dokonać przelewem na rachunek bankowy KWP w Krakowie

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

nr konta: 76 1010 1270 0055 8422 3100 0000

z dopiskiem: „opłata za przechowywanie broni w depozycie”

Opłatę wnosi się najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu.


 

Powrót na górę strony