Organizacja pracy i załatwianie spraw

Informujemy, że zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118) „Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.” Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Komunikaty i ogłoszenia https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/440,Komunikaty-i-ogloszenia.html

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
 

- Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie, 31-950 Kraków os. Zgody 10 
(wejście z boku budynku) będą się odbywać w dniach (poza ustawowo wolnymi od pracy):

poniedziałki w godzinach: 10°° - 14°° 
wtorki w godzinach: 9°° - 17°°
środy w godzinach: 10°° - 14°° 
czwartki w godzinach: 9°° - 14°°
- Punkcie Zamiejscowym WPA KWP w Krakowie z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Traugutta 4 (siedziba Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie) tel. 47 83-11-450
wtorki w godzinach: 9°° - 17°°
czwartki w godzinach: 9°° - 14°°
- Punkcie Zamiejscowym WPA KWP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Grottgera 50 (siedziba Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu) tel. 47 83-34-240; tel. 47 83-34-238, tel. 47 83-34-239
wtorki w godzinach: 9°° - 17°°
czwartki w godzinach: 9°° - 14°°

Jednocześnie informujemy, że czynności związane m.in. ze złożeniem wniosku o: wydanie pozwolenia na broń, zarejestrowanie/wyrejestrowanie broni, wydanie dopuszczenia do posiadania broni, wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni, wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony/zabezpieczenia technicznego czy wydanie licencji detektywa można nadal realizować drogą pocztową lub elektroniczną poprzez platformę e-PUAP, bez konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibie Wydziału. Prosimy o stosowanie się do nadal obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.
Punkt Zamiejscowy WPA KWP w Krakowie z siedzibą w Tarnowie obsługuje osoby z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, natomiast Punkt Zamiejscowy WPA KWP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu osoby z powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, gorlickiego.
 

 

TELEFONY KONTAKTOWE:

Pozwolenia na broń:

cel łowiecki:

tel. 47 83-53-268; tel. 47 83-53-269; tel. 47 83-54-027; tel. 47 83-54-009

cel sportowy:

tel. 47 83-53-269; tel. 47 83-53-268; tel. 47 83-54-009; tel. 47 83-54-027; tel. 47 83-54-009

cel kolekcjonerski:

tel. 47 83-53-269; 47 83-54-027; tel. 47 83-53-268; tel. 47 83-54-009

cel ochrona osobista:

tel. 47 83-54-027 (broń palna bojowa); tel. 47 83-53-268 (broń palna gazowa)

Dopuszczenie do posiadania broni wydawane w oparciu o orzeczenia lekarskie wyd. na podstawie ustawy o broni i amunicji:

tel. 47 83-53-262; tel. 47 83-54-009; tel. 47 83-53-269; tel. 47 83-53-268

Pozwolenie na broń na okaziciela (świadectwo broni), Europejska karta broni palnej:

tel. 47 83-53-262

Depozyt broni:

tel. 47 83-53-284; tel. 47 83-54-009

Wpisy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej/zabezpieczenia technicznego, dopuszczenie do posiadania broni wydawane w oparciu o orzeczenia lekarskie wyd. na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia:

tel. 47 83-53-263; tel. 47 83-53-264; tel. 47 83-53-279

Licencja detektywa:

tel. 47 83-53-264

Zespół do Spraw Nadzoru nad SUFO:

tel. 47 83-53-846

Uzgadnianie planów ochrony:

tel. 47 83-53-272

 

Opinie o podmiotach ubiegających się o koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, opinie o podmiotach ubiegających się o zezwolenie na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

tel. 47 83-54-821

Zespół ds. Postępowań w sprawach cudzoziemców:

tel. 47-83-54-018; tel. 47 83-53-281

Powrót na górę strony