Organizacja pracy i załatwianie spraw - Policja Małopolska

Organizacja pracy i załatwianie spraw

W trosce o zdrowie interesantów i pracowników Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz mając na uwadze § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) z dniem 2 czerwca 2020 r. wprowadzona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów.

 

Zasady funkcjonowania punktu przyjęć interesantów Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie w związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2:

 

1. Osoby z objawami takimi jak: gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem - nie powinny załatwiać spraw w WPA KWP w Krakowie.

2. Potrzeba załatwienia sprawy nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym.

3. W dniu przyjścia należy sprawdzić temperaturę ciała i upewnić się, że jest ona właściwa.

4. Na terenie budynku należy posiadać założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa.

5. Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób.

6. Przed wejściem do pokoju przyjęć należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący.

7. Ściągnięcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może nastąpić wyłącznie na wyraźne polecenie funkcjonariusza/pracownika WPA KWP w Krakowie w celu potwierdzenia tożsamości.

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Podstawowymi dniami obsługi Interesantów w:

- Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie, 31-752 Kraków, ul. Ujastek 1, budynek „S", klatka „A” - I piętro, pok. nr 102 - tel. 47 83-57-913

- Punkcie Zamiejscowym WPA KWP w Krakowie z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Traugutta 4 (siedziba Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie) tel. 47 83-11-450; tel. 47 83-11-354

- Punkcie Zamiejscowym WPA KWP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Grottgera 50 (siedziba Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu) tel. 47 83-34-240; tel. 47 83-34-238, tel. 47 83-34-239

 

są:

PONIEDZIAŁEK w godzinach:   10.00-12.00

WTOREK w godzinach:               9.00-17.00                                                                                                   

ŚRODA w godzinach:                 10.00-12.00

CZWARTEK w godzinach:          08.00-15.00                                                                                                         

PIĄTEK jest dniem wewnętrznym, wolnym od przyjęć Interesantów.  

 

Punkt Zamiejscowy WPA KWP w Krakowie z siedzibą w Tarnowie obsługuje osoby z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, natomiast Punkt Zamiejscowy WPA KWP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu osoby z powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, gorlickiego.

 

TELEFONY KONTAKTOWE:

Pozwolenia na broń:

cel łowiecki:

tel. 47 83-53-268; tel. 47 83-53-269; tel. 47 83-54-027; tel. 47 83-54-009

cel sportowy:

tel. 47 83-53-269; tel. 47 83-53-268; tel. 47 83-54-009; tel. 47 83-54-027; tel. 47 83-54-009

cel kolekcjonerski:

tel. 47 83-53-269; 47 83-54-027; tel. 47 83-53-268; tel. 47 83-54-009

cel ochrona osobista:

tel. 47 83-54-027 (broń palna bojowa); tel. 47 83-53-268 (broń palna gazowa)

Dopuszczenie do posiadania broni wydawane w oparciu o orzeczenia lekarskie wyd. na podstawie ustawy o broni i amunicji:

tel. 47 83-53-262; tel. 47 83-54-009; tel. 47 83-53-269; tel. 47 83-53-268

Pozwolenie na broń na okaziciela (świadectwo broni), Europejska karta broni palnej:

tel. 47 83-53-262

Depozyt broni:

tel. 47 83-53-284; tel. 47 83-54-009

Wpisy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej/zabezpieczenia technicznego, dopuszczenie do posiadania broni wydawane w oparciu o orzeczenia lekarskie wyd. na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia:

tel. 47 83-53-263; tel. 47 83-53-264; tel. 47 83-53-279

Licencja detektywa:

tel. 47 83-53-264

Zespół do Spraw Nadzoru nad SUFO:

tel. 47 83-53-846

Uzgadnianie planów ochrony:

tel. 47 83-53-272

 

Opinie o podmiotach ubiegających się o koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, opinie o podmiotach ubiegających się o zezwolenie na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

tel. 47 83-54-821

Zespół ds. Postępowań w sprawach cudzoziemców:

tel. 47-83-54-018; tel. 47 83-53-281

Powrót na górę strony