Wydział Konwojowy

Sąd Okręgowy:

Naczelnik: mł. insp. Jerzy Krawczyk

budynek Sądu Okręgowego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7 - zobacz na mapie

tel. 12 619 53 00

tel. 47 83 57 960

faks: 12 619 59 06

faks: 47 83 57 969
 

KWP w Krakowie:

e-mail: sekretariat.konw@malopolska.policja.gov.pl

Zastępca Naczelnika: podinsp. Robert Wańda

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel.  47 83 57 921

faks: 47 83 57 934

 

Policyjna Izba Dziecka Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie:

Kierownik: kom. Agnieszka Rams

tel. 47 83 51 796

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Dyżurny:

tel. 47 83 51 799

faks: 47 83 51 797

e-mail: dyzurny.pid.kwp.krakow@malopolska.policja.gov.pl


Zakres działania:
1) organizowanie i realizacja konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur oraz realizacja doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza terenem działania jednostki Policji szczebla powiatowego;
2) realizowanie konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej oraz realizowanie doprowadzeń cudzoziemców w celu umieszczenia w strzeżonym ośrodku albo areszcie w celu wydalenia;
3) wzmacnianie konwojów wartości pieniężnych i muzealiów;
4) konwojowanie i ochrona ładunków poczty specjalnej;
5) ochrona zdrowia i życia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w czasie wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości, a także ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur jak również wykonywanie czynności procesowych zlecanych przez sąd lub prokuratora i wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu wydanych w celu utrzymania powagi sądu;
6) współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrażania rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizowania zadań konwojowych, a także ochrony sądowych pomieszczeń dla zatrzymanych w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezprawnego wtargnięcia osób postronnych oraz zapobieżenia innym zdarzeniom niebezpiecznym w skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia;
7) bieżące współdziałanie z komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z przemieszczeniem ich z jednej do drugiej jednostki penitencjarnej;
8) współpraca z komórkami organizacyjnymi Centralnego Biura Śledczego Policji, służby kryminalnej Policji oraz innymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sądach i prokuraturach w zakresie zabezpieczenia czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa;
9) koordynowanie oraz nadzór nad wykonywaniem zadań:
a) związanych z pobytem w pokoju przejściowym osób zatrzymanych lub doprowadzonych,
b) w zakresie organizacji pełnienia służby w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym,
c) w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
10) analizowanie przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas realizacji konwojów i doprowadzeń osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych oraz Policyjnej Izbie Dziecka;
11) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka;
12) realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału;
13) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
14) ochrona obiektów oraz nadzór nad obsługą recepcji i biura przepustek Komendy.

 

Powrót na górę strony