Rejestr lekarzy i psychologów oraz wpis do rejestru - Policja Małopolska

Rejestr lekarzy i psychologów oraz wpis do rejestru

 

Lekarz przeprowadzający badania stanu zdrowia osób ubiegających się o wydanie pozwolenia/posiadających pozwolenie na broń powinien posiadać:

 • co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie,
 • specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny sportowej,
 • dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się (kwalifikacje uzyskuje się po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się) oraz spełniać warunek formalny, tj. być wpisanym do prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji - rejestru lekarzy upoważnionych.

Lekarz upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich w przypadku:

 • zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 • ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności medycznych,
 • utraty prawa wykonywania zawodu - określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Utrata uprawnień, o których mowa powyżej stanowi podstawę do skreślenia lekarza upoważnionego z rejestru lekarzy upoważnionych.

REJESTR LEKARZY UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA ORZECZEŃ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ/POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie:

KRAKÓW

11/2002 
Andrzej PŁASZCZAK 
5 Wojskowy Szpital Kliniczny 
ul. Wrocławska 1-3 
(12) 630-81-02
603-859-972

12/2002 
Wiesław SIBIGA 
5 Wojskowy Szpital Kliniczny 
ul. Wrocławska 1-3 
(12) 613-49-05

13/2002 
Tadeusz ZGUD 
NZOZ CMC - Cracow Medical Center
ul. Prądnicka 10 
601-425-263
601-291-512

18/2002 
Marek GÓRA 
Przychodnia Rejonowa
os. Dywizjonu 303 bl. 2 
(12) 647-01-22
601-487-128

39/2002 
Halina LEPIARCZYK 
Gabinet Lekarski
ul. Fabryczna 17 
(12) 411-02-83, wew.129

40/2002 
Ewa CHORĄŻKA 
Centrum Medyczne PROMEDIS
ul. Lubelska 29 
(12) 634-00-08

41/2002 
Artur RYDZYK 
5 Wojskowy Szpital Kliniczny 
ul. Wrocławska 1-3
Medycyna Pracy RP
ul. Rusznikarska 17
604-909-145

43/2003 
Artur JURCZYSZYN 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie Klinika Hematologii 
ul. Kopernika 17 
(12) 266-19-16
601-539-077

44/2002 
Ireneusz GĄDEK 
Gabinet Lekarski
ul. Na Błonie 1, pok. 59 
(12) 638-08-59
608-427-091

47/2003
Jan ZABORSKI
Gabinet Lekarski
ul. Turniejowa 70/63 
501-074-155

53/2003 
Halina TRAWKA-FILIPCZYK 
ZOZ MSWiA
ul. Kronikarza Gala 25 
(12) 662-31-25

59/2004 
Jarosław KOZŁOWSKI 
Przychodnia Płaszów 
ul. Płaszowska 63 
(12) 656-05-79

60/2004
Dorota SZCZEBLOWSKA 
5 Wojskowy Szpital Kliniczny
ul. Wrocławska 1-3

Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Kwartowa 26/46 
(12) 630-83-55
603-588-476

71/2006 
Jan WILCZYK 
ZOZ MSWiA
ul. Kronikarza Gala 25 
(12) 662-31-25

78/2010
Marzena GUDOWSKA-ORACZEWSKA 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Zygmunta Augusta 1 
(12) 424-20-25

85/2012 
Marek PELC 
ZOZ „Medycyna Pracy" Sp. z o.o.
ul Ciepłownicza 1 
(12) 646-64-36

92/2013
Marzanna KLECZAJ-KUREK 
Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
ul. Bolesława Komorowskiego 12 
(12) 683-05-94

96/2013 
Zygmunt STALA 
ZOZ MSWiA
ul. Kronikarza Gala 25
Scanmed
ul. Armii Krajowej 5 
(12) 662-31-25
(12) 629-88-00

101/2013 
Ewa NOGA 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy ul. Zygmunta Augusta 1 
(12) 424-20-00

107/2014 
Małgorzata RATKA 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy ul. Zygmunta Augusta 1
Centrum Medyczne „Zdrowie” 
ul. św. Gertrudy 28 
(12) 424-20-00
(12) 429-25-23

121/2015 
Marta KRZEMYK 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy ul. Zygmunta Augusta 1
Medycyna Falck
ul. Mazowiecka 4-6 
(12) 424-20-31
(12) 630-49-28

122/2015 
Grzegorz PAWLIK 
NZOZ nMed S.C.
ul. Radzikowskiego 17/2 
(12) 626-22-00

136/2016 
Przemysław CHAŁUDA
POLMED S.A.
ul. Lubicz 23 A
FALCK MEDYCYNA Sp z o. o.
ul. Mazowiecka 4/6
ZUM MPK Sp. z o.o.
ul. Brożka 1

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
ul. Klimeckiego 1 
587-759-599
510-202-102
(12) 254-12-67
660-307-007

137/2016
Krzysztof KOZBUR 
Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
ul. Komorowskiego 12 
(12) 683-05-00

140/2016
Marta KOŃSKA-CHAJEC 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Zygmunta Augusta 1 
609-084-543

142/2016 
Paweł SAWICKI 
Gabinet Lekarski
ul. Kwartowa 3/18 
509-513-109

143/2016 
Wojciech ŁAGAN 
Poradnia Medycyny Pracy
Centrum Medyczne „Ujastek”
ul. Ujastek 3 
533-711-118

146/2017 
Jarosław Jan PASICH 
5 Wojskowy Szpital Kliniczny
ul. Wrocławska 1-3 
516-098-517

150/2017 
Piotr PUC 
5 Wojskowy Szpital Kliniczny
ul. Wrocławska 1-3

Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Na Błonie 50 K 
608-099-660

156/2017 
Rafał SADOWSKI 
Ośrodek Badań Klinicznych przy Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
os. Złotej Jesieni 1 
601-668-080

159/2018 
Mateusz Adrian TRYBEK
Centrum Medyczne LUX-MED 
al. Słowackiego 64

Przychodnia ZUM MPK Sp. z o.o.
ul. Brożka 1 
(22) 332-28-88
(12) 254-12-50

160/2018 
Marcin PANEK 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Zygmunta Augusta 1

Surgipol Sp. z o.o.
Centrum Medyczne 4M Plus
ul. Krowoderska 17 
(12) 294-47-40
(12) 307-44-44

164/2018 
Romana Anna BOCK 
Centrum Medyczne LUX-MED 
al. Słowackiego 64 
605-891-367

168/2019 
Robert DANIEL 
Medi Partner Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 14
ul. Jasnogórska 1

LUX MED Sp. z o.o.
al. Słowackiego 64
ul. Czerwone Maki 87 
500-900-800
(22) 332-28-88

169/2019 
Aneta Maria SZWAKOP 
Centrum Medyczne POLMED
ul. Lubicz 23a

ZUM MPK Sp. z o.o.
ul. Brożka 1 
(12) 298-47-40
(12) 254-12-51

174/2019 
Grażyna KOMNATA-GAJDA 
Specjalistyczny Gabinet Lekarski „FEMINA”
ul. Bosaków 11 
(12) 412-35-69
601-262-342

164/2018
Romana Anna Bock
Centrum Medyczne LUX MED.
ul. Czerwone Maki  87 Kraków

189/2021
Krystyna JASIŃSKA-KOWALA
PZOZ Przychodnia Badań Profilaktycznych
Ul. Kronikarza Galla 25 Kraków
Tel. 12 662 31 25
12 662 31 26
kolawak@zozmswiakrakow.pl
501 643 240

93/2013 
Michał GÓRNY 

Pracownia Psychologiczna
„PSYCHOPRAXIS”
Śledziejowice 148
510 373 701

Centrum Medyczne Widok-Med.
Ul. Na Błonie 1 Kraków
510 373 701

Medycyna Pracy RP
Ul. Rusznikarska 17 Kraków
510 373 701

Centrum Medyczne Liszki – Poradnia Medycyny Pracy
Liszki 469
510 373 701

BOCHNIA

13/2002 
Tadeusz ZGUD 
Gabinet Lekarski
ul. Poniatowskiego 34F 
601-425-263
601-291-512

BRZESKO

116/2014 
Roman ROBAK 
Center-Med
ul. Browarna 5C 
(14) 663-51-41

BUSKO-ZDRÓJ

21/2002 
Jarosław KĄDZIELAWA 
Indywidualna Praktyka Lekarska
ul. Sądowa 9/19 
(41) 378-24-36

CHEŁMEK

29/2002 
Jan FRANCZYK 
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Staicha 1 
(33) 846-11-69
603-169-070

CHRZANÓW

102/2003 
Ewa POTOCKA 
Gabinet lekarski
ul. Sienna 8/2 
(32) 623-27-29
604 233 331

145/2017 
Anita REMBIECHA 
Medycyna Pracy
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Garncarska 10/1 
600-152-836

CZARNY DUNAJEC

76/2009 
Bogusław PĘDZIMĄŻ 
Gabinet Medycyny Pracy
ul. Mościckiego 5 
(14) 651-01-64
691-523-964

DĄBROWA TARNOWSKA

69/2006 
Marta OWCZYŃSKA 
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 1 
604-566-028

167/2019 
Dorota OKULSKA-WĘŻOWICZ 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Jagiellońska 7 
661-975-444

DOBCZYCE

82/2011 
Katarzyna MATUSZCZYK 
Centrum Medyczne SPECJALMED
ul. Zarabie 35c 
504-081-510
(12) 271-09-00

GOŁCZA

49/2003 
Zbigniew SZYDŁOWSKI 
Samodzielny Publiczny ZOZ
Gołcza 80a 
(12) 388-60-99

JAROSZOWIEC

46/2002 
Marek ŚWIERCZEK 
NZOZ „Zdrowie” S.C.
ul. Leśna 2 
(32) 642-86-78

JORDANÓW

66/2005 
Leszek ERB 
NZOZ „Przychodnia w Jordanowie"
ul. 3 Maja 2A 
606-613-479
(18) 267-55-19

KLUCZE

180/2019 
Barbara BANYŚ 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Studzienna 4A 
600-009-942

KŁAJ

50/2003 
Mirosław JURKOWSKI 
NZOZ Sp. z o.o.
Kłaj 820
Praktyka Lekarska
Kłaj 782 
(12) 284-10-33
(12) 284-22-94

KORZKIEW

30/2002 
Urszula CISZKIEWICZ-ZEMAN 
Gabinet Lekarski
Łąkowa 49 
602-262-702

KRYNICA-ZDRÓJ

61/2002 
Wojciech TADA 
Sanatorium Leśnik Drzewiarz
ul. Podgórna 1 
692-435-415

62/2004 
Joanna KRZCIUK 
Gabinet Lekarski
ul. Kraszewskiego 118 
504-210-759
501-437-995
(18) 471-72-19

LIBIĄŻ

23/2002 
Jolanta RYNOWSKA-WIŚNIEWSKA 
Specjalistyczny Gabinet Lekarski
ul. 11 Listopada 11 
606-623-928

MIECHÓW

49/2003 
Zbigniew SZYDŁOWSKI 
Gabinet Lekarski
ul. Mickiewicza 3 
(41) 383-33-55
608-092-326

NIEPOŁOMICE

92/2013
Marzanna KLECZAJ-KUREK
ESTERMED 
ul. Fabryczna 4
Gabinet Lekarski
ul. Pionierów 1a (12) 281-34-69
(12) 281-33-82
501 301 864

NOWY SĄCZ

15/2002 
Maryla BONARSKA 
Poliklinika MSWiA 
ul. Żółkiewskiego 11 
(18) 547-57-84

19/2002 
Andrzej FUGIEL 
Prywatna Poliklinika Specjalistyczna
ul. Piotra Skargi 13 
(18) 443-81-58
(18) 443-00-39

25/2002 
Lesław SIUTA 
Gabinet Lekarski
ul. Żółkiewskiego 11
Obwód Lecznictwa Kolejowego
al. Batorego 77 
(18) 547-57-81
(18) 444-29-99

35/2002 
Zbigniew OCIEPKA 
Przychodnia MSWiA
ul. Żółkiewskiego 11
Gabinet lekarski
ul. Warzywna 12 
(18) 547-57-80
(18) 441-49-64

57/2003
Robert ROLA 
Proxima MED-CENTER M. i R. Rola Sp. J.
ul. Lwowska 35
(18) 444-06-69 
502-698-779

106/2014 
Marek GWIŻDŻ 
Przychodnia MSW 
ul. Żółkiewskiego 11
Specjalistyczny Gabinet Lekarski Chorób Wewnętrznych i Badań Profilaktycznych 
ul. Żółkiewskiego 11 
(18) 547-57-77 
602-580-538

175/2019 
Wojciech ZWOLIŃSKI 
Centrum Medyczne „Batorego”
al. Batorego 77 
(18) 442-00-06

NOWY TARG

41/2002 
Artur RYDZYK 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Długa 129 
604-909-145

68/2005 
Irena DOLIŃSKA 
Gabinet Lekarski
ul. Długa 44 
601-506-357

76/2009 
Bogusław PĘDZIMĄŻ 
Prywatna Praktyka Lekarska NZOZ Medicusvita
ul. Szaflarska 93 C 
601-423-569

98/2013 
Aleksandra SKUPIEŃ-DUDEK 
Gabinet Lekarski
ul. Kolejowa 31 
601-125-551

OLKUSZ

16/2002 
Andrzej Kazimierz KALLISTA 
NZOZ „ESKULAP” Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 64 
(32) 754-25-54

45/2003 
Renata PODRAZA 
Gabinet Lekarski
ul. Kosynierów 6 
604-524-902

52/2003 
Aleksandra KAJDA 
NZOZ ESKULAP Sp. z o.o.
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64 
(32) 647-01-05

77/2010 
Janusz GOC 
Nowy Szpital w Olkuszu 
al. Tysiąclecia 13
Przychodnia OLMED Sp. z o.o. 
ul. Nałkowskiej 1
(41) 240-12-00
(32) 643-37-13

OŚWIĘCIM

97/2013 
Janusz KUCHARSKI 
Gabinet Lekarski
ul. Monte Cassino 6/1 
608-525-488

51/2002 
Arkadiusz ŻUROWSKI 
Zespół Opieki Zdrowotnej Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne
ul. Wysokie Brzegi 4 
(33) 844-82-00
(33) 844-83-51

119/2015 
Agata KUBISTY-ŚMIAŁEK 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Bema 10B 
502-770-836

129/2016
Renata JAROSZ 
Gabinet Lekarski
ul. Zaborska 54 
735-009-822

RABKA-ZDRÓJ

66/2005 
Leszek ERB 
Gabinet Lekarski
ul. Jana Pawła II 26, pok. 12 
606-613-479

RADZISZÓW

144/2017 
Tomasz BEDNARZ 
Przychodnia Radziszów S.C.
ul. Szkolna 15 
790-347-518

SKAŁA

147/2017 
Joanna ZIELNIK-PIELKA 
Zdrowie Rodzinne Sp. z o.o.
ul. Polna 17 
(12) 442-62-00

SKAWINA

159/2018 
Mateusz Adrian TRYBEK
Przychodnia Radziszów T. Bednarz A. Bednarz S.C.
ul. Korabnicka 7A 
(12) 444-53-73

144/2017 
Tomasz BEDNARZ
Przychodnia Ad Vitam T. Bednarz A. Bednarz S.C.
ul. Korabnicka 7A 
790-347-518

SUŁKOWICE

39/2002 
Halina LEPIARCZYK 
NZOZ „VITAMED”
ul. Szkolna 9 
(12) 273-20-70

SZCZUCIN

167/2019 
Dorota OKULSKA-WĘŻOWICZ 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Piłsudskiego 5 
661-975-444
602-347-715

TARNÓW

31/2002 
Edward WIELGOCKI 
Miejska Przychodnia Lekarska nr VI
ul. Sowińskiego 19 
(14) 621-68-85

32/2002 
Roman BARTUŚ 
Gabinet Lekarsko-Stomatologiczny
ul. Parkowa 18/1 
(14) 626-31-01
(14) 626-78-39
501-070-600

65/2005 
Anna RAFIŃSKA 
Gabinet Lekarski
ul. Kasztanowa 16/2
Miejskie Centrum Medyczne
ul. Kwiatkowskiego 15 
(14) 633-07-48 
(14) 633-00-71

69/2006 
Marta OWCZYŃSKA 
Centrum Medyczne „KOL-MED"
Pl. Dworcowy 6 
14) 621-18-00
604-566-028

75/2009 
Wioletta TYRKA-ŁABNO 
Miejska Przychodnia Lekarska nr III
ul. Wałowa 22 
(14) 688-90-20

91/2013 
Witold BORONOWICZ 
Centrum Medyczne „KOLO-MED” 
Pl. Dworcowy 6 
(14) 688-60-55

100/2013 
Dorota PONIKOWSKA 
Przychodnia MSW
ul. Krakowska 32 
(14) 631-62-40

105/2013 
Jacek JANISZEWSKI 
Specjalistyczny Gabinet Lekarski
ul. Krasińskiego 6A 
601-547-202

TRZYCIĄŻ

147/2017 
Joanna ZIELNIK-PIELKA 
SPZOZ
ul. Zdrowa 6 
(12) 389-40-23

WADOWICE

125/2015 
Grzegorz SKAŁKOWSKI 
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Karmelicka 5 
(33) 872-12-72

WIELICZKA

140/2016 
Marta KOŃSKA-CHAJEC 
Poradnia Medycyny Pracy
Park Kingi 1

WOLBROM

147/2017 
Joanna ZIELNIK-PIELKA 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
os. Skalska, Pawilon A 
(32) 644-29-74
606-403-771

WIERZBNO

49/2003 
Zbigniew SZYDŁOWSKI 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
Wierzbno 2 
(12) 386-92-99
608-092-326

WIŚNIOWA

82/2011 
Katarzyna MATUSZCZYK 
Centrum Medyczne SPECJALMED
Wiśniowa 317/4 
504-081-510
(12) 271-09-00

ZAKLICZYN

118/2015 
Jerzy WOŹNIAK 
CENTRUM ZDROWIA ZAKLICZYN
Specjalistyczny Gabinet Lekarski–Jerzy Woźniak 
ul. Tarnowska 2 
603-893-325

ZAKOPANE

20/2002 
Anna BORKOWSKA 
Gabinet Lekarski
ul. Kościeliska 28 
18) 201-43-45

22/2002 
Alina ŁOJAS 
Gabinet Lekarski
ul. Orkana 6D 
(18) 201-30-52
602-242-754

98/2013 
Aleksandra SKUPIEŃ-DUDEK 
Gabinet Lekarski
ul. Sienkiewicza 3B 
603-125-551

131/2016 
Jacek IMIOŁO 
Gabinet Lekarski
ul. K. Przerwy-Tetmajera 23
605-568-321

132/2016 
Janusz KALISKI

Gabinet Lekarski
ul. Jagiellońska 2
Gabinet Lekarski i Medycyny Pracy
ul. K. Przerwy-Tetmajera 23 
509-961-365
(18) 26-37-700
509-961-365

ZIELONKI

87/2012 
Krzysztof MAWLICHANÓW 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Galicyjska 26c 
602-621-041


Psycholog przeprowadzający badania psychologiczne osób ubiegających się o wydanie pozwolenia/posiadających pozwolenie na broń powinien posiadać:

 • dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r.,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata zatrudnienia w ostatnim pięcioleciu na stanowisku psychologa,
 • dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się (kwalifikacje uzyskuje się po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych osobom ubiegającym się) oraz spełniać wymóg formalny, tj. być wpisanym do prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji - rejestru psychologów upoważnionych.

Psycholog upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń psychologicznych w przypadku:

 • zakazu wykonywania zawodu orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu,
 • pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

Utrata uprawnień, o których mowa powyżej stanowi podstawę do skreślenia psychologa upoważnionego z rejestru psychologów upoważnionych.

REJESTR PSYCHOLOGÓW UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA ORZECZEŃ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ/POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie:

KRAKÓW

3/2001 
Joanna ZGUD 
Gabinet Psychologiczny
ul. św. Kingi 5a/2 
510-070-166

4/2001 
Dorota BIAŁOŃCZYK 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
Pl. Inwalidów 3 
604-610-206

8/2001 
Grażyna WÓJCIK-OLSZEWSKA 
Gabinet Diagnozy i Terapii Psychologicznej
Pl. Jana Matejki 6/4 
604-073-696

36/2002 
Monika SZYMAŃSKA 
Gabinet Psychologiczny
ul. Chmieleniec 27/11
5 Wojskowy Szpital Kliniczny
ul. Wrocławska 1-3
506-161-771

51/2003 
Aniela SARWA 
5 Wojskowy Szpital Kliniczny
ul. Wrocławska 1-3

Specjalistyczny Gabinet Psychologiczny
ul. Pod Fortem 5 
664-495-562
(12) 647-07-74

54/2003 
Kazimiera BĘDKOWSKA-AUGUSTYN 
Gabinet Psychologiczny
ul. Pszona 20/45 
601-264-280

55/2003 
Tomasz MRÓZ 
Szpital Uniwersytecki Poradnia Interdyscyplinarna
ul. Śniadeckich 10 
(12) 424-88-63

58/2003 
Małgorzata NEMŚ 
Pracownia Badań Psychologicznych
ul. Brożka 1/5 
(12) 254-12-53

67/2005 
Monika ŚCIBAK 
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Pl. Inwalidów 3 
601-273-713

73/2009 
Monika LASKOWSKA 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Zygmunta Augusta 1 
(12) 424-20-18

86/2012 
Dagmara MORDARSKA 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Zygmunta Augusta 1 
(12) 424-20-35

90/2013 
Anna CZAJCZYK 
Przychodnia Zdrowia Rodziny
ul. Lipińskiego 15/1-2 
501-301-954
(12) 422-53-29
(12) 422-53-49

94/2013 
Dominika MAZELA 
Pracownia Psychologiczna KAM-MED
ul. Konecznego 6/19U

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
ul. Sudolska 16 
696-885-784
(12) 418-05-34

109/2014 
Artur GRYKAŁOWSKI 
Centrum Medyczne Cegielniana
ul. Cegielniana 4a

P.Z.U Zdrowie S.A. Oddział Centra Medyczne FCM w Warszawie
Centrum Medyczne FCM Zdrowie Kraków Mazowiecka
ul. Mazowiecka 4-6
(22) 535 91 91

110/2014 
Mikołaj BÖHM 
Scanmed
ul. Armii Krajowej 5 
(12) 629-88-00

112/2014 
Joanna BALIK 
„Rondo Czyżyńskie” Psychologiczna Pracownia Badań Kierowców
ul. ks. Zastawniaka 2/1 
(12) 644-01-60
510-916-908

125/2015 
Radosław SZYK 
Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny 
ul. Żuławskiego 11/3 
506-218-966

130/2016 
Marcin POKORSKI 
Centrum Medycyny Profilaktycznej
ul. Komorowskiego 12 
(12) 683-06-00

133/2016 
Małgorzata SKALSKA 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Zygmunta Augusta 1 
(12) 424-20-03

134/2016 
Natalia HARASIMOWICZ 
Centrum Medyczne Enel-Med
ul. Klimeckiego 1 
(22) 230-70-07

139/2016 
Magdalena TISCHNER
Ad Intra” Gabinet Psychoterapii 
ul. Smoleńsk 44/1 
510-440-567

141/2016 
Katarzyna PAWLIK 
„Codex”
al. Jana Pawła II – 
os. II Pułku Lotniczego 47A 
(12) 413-00-11
533-907-635

153/2017 
Agnieszka ARENDARCZYK 
Centrum Medyczne LUX-MED
al. Słowackiego 64 
663-691-596

155/2017 
Ewelina Anna STONAWSKA 
Ewelina Anna Stonawska Usługi Psychologiczne i Psychoterapeutyczne
ul. Wójtowska 9/7 
790-798-899

170/2019 
Klaudia PYŻEWICZ-SZKODZIŃSKA 
Centrum Medyczne LUX-MED
al. J. Słowackiego 64 
(22) 332-28-88

171/2019 
Monika JASTRZĘBSKA 
Centrum Medyczne LUX-MED
al. J. Słowackiego 64 
(12) 632-90-77

172/2019 
Sylwia BERNAT 
Przychodnia NZOZ Krowodrza
ul. Rusznikarska 17 
795-822-967

178/2019 
Damian SŁUŻAŁEK 
Gabinet Psychoterapii
ul. Filipa 23/3 
516-910-946

179/2019 
Marta ZIACH 
Pracownia Badań Psychologicznych „MATRIX”
al. 29 Listopada 178A 
509-828-520

181/2020 
Monika ODELSKA 
Regionalna Wojskowa Poradnia Psychologiczna
ul. Koletek 10 
(26) 113-70-45

182/2020 
Marta CZERSKA 
Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Krakowie
ul. Koletek 10 
(26) 113-70-44

184/2020
Agnieszka MĄDRY
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Góra
ul. Niska 2 
tel. 12 42 35 500, 518 660 110

190/2021
Paulina ŁOPATA
Psychofizyka Pracownia Psychologiczna
ul. Surzyckiego 18 Kraków
tel. 500 848 774

ANDRYCHÓW

89/2013 
Magdalena GĄDOR-LEPPERT 
Pracownia Badań Psychotechnicznych
ul. Pachla 6/6 
503-318-192

BOCHNIA

161/2018 
Paulina LONDO-BIERNAT 
Pracownia Psychologiczna „LOBI”
ul. Floris 16 507-050-686

166/2018 
Katarzyna KNAPIK 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Optimum”
ul. Rynek 7 
607-336-558

190/2021
Paulina ŁOPATA
Pracownia Badań Psychologicznych
ul. Brzeska 80 Bochnia

BUKOWNO

2/2001 
Jerzy IMIELSKI 
Ośrodek Usług Psychologicznych
ul. Wyzwolenia 5 
(32) 642-12-05
606-367-996

CHRZANÓW

135/2016 
Alicja STRYCHARCZYK 
Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny
ul. Świętokrzyska 24 
516-547-834

154/2017 
Joanna MATUSIK 
Centrum Psychologii i Twórczego Rozwoju „SPECTRUM” - Joanna Matusik
ul. Trzebińska 11/20 
664-552-988

DĄBROWA TARNOWSKA

187/2021
Danuta Filipska
Pracownia Psychologiczna
Ul. Szpitalna 2A Dąbrowa Tarnowska
Pracownia Psychologiczna
Dąbrowica 216 Szczucin
600-314-781
danutafilipska@interia.pl

DOBCZYCE

172/2019 
Sylwia BERNAT 
Gabinet Psychologiczny
ul. Piastowska 26 
795-822-967

KRYNICA ZDRÓJ

185/2020
Anna Tada-Hojniak
Inter-Optica
ul. Pułaskiego 75
604 249 891
aniatada@vp.pl

KRZESZOWICE

64/2005 
Sebastian CHMIELIŃSKI 
Gabinet Psychologiczny
ul. Bandurskiego 7 
601-949-472 
(12) 282-16-02

LIMANOWA

138/2016
Ewa GONTLACH 
Pracownia Psychologiczna 
Ewa Gontlach
ul. Zygmunta Augusta 12 
517-647-623

148/2017 
Magdalena GĄSIOROWSKA-BINDA 
Centrum Psychologiczne „TRANSMEDICA”
ul. Piłsudskiego 10 
733-451-423

MIECHÓW

120/2015 
Izabela KRUPA 
Izabela Krupa Pracownia Badań Psychologicznych i Terapii „SYNERGIA”
Jaksice 18 
661-239-814

163/2018 
Jolanta GÓRAK-BOŻĘCKA 
Pracownia Psychologiczna LEGACY Jolanta Górak-Bożęcka
ul. Racławicka 47B 
519-307-002

MYŚLENICE

36/2002 
Monika SZYMAŃSKA 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Słowackiego 20 
506-161-771

80/2011 
Agnieszka SALAWA 
Pracownia Psychologiczna "Profesja"
Rynek 22 
(12) 274-21-42
784-049-854

81/2011 
Beata BOROWSKA 
Pracownia Psychologiczna „PSYCHOGAMA”
ul. Przemysłowa 4 
608-319-051

NIEPOŁOMICE

110//2014 
Mikołaj BÖHM 
Pracownia Psychologiczna „PSYCHOMETRIA”
ul. Krzywa 9 C 
665-204-707

NOWY SĄCZ

5/2001 
Janina PODCHORODZIECKA- PIETRUSZA
Gabinet Psychologiczny
ul. Jamnicka 43D 
(18) 449-10-76

88/2012 
Agnieszka RUCHAŁA-BOCHENEK 
Gabinet Psychologiczny Agnieszka Ruchała
ul. Węgierska 116 
608-643-247

114/2014 
Alicja ORZEŁ 
Auto-Moto-Szkoła 
ul. Śniadeckich 3 
506-074-056

117/2014 
Agnieszka MRUK 
Pracownia Badań Psychologicznych
ul. J. Kilińskiego 58 lok. 106 
535-145-824

138/2016 
Ewa GONTLACH 
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Nowym Sączu
ul. Czarnieckiego 13 
(18) 443-77-55 w. 708
607-180-252

152/2017 
Aleksandra BOŻEK 
Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny
ul. Zygmuntowska 15 
787-206-068

171/2019 
Monika JASTRZĘBSKA 
Gabinet Psychologiczny
ul. Lwowska 32/4 
666-849-525

Centrum Medyczne „Batorego” Sp. z o.o. Pracownia Psychologii Transportu i Pracy
Al. Batorego 77 
(18) 441-04-54
(18) 442-00-06, w. 362

NOWY TARG

3/2001 
Joanna ZGUD 
Gabinet Psychologiczny
ul. Królowej Jadwigi 12 
510-070-166

171/2019 
Monika JASTRZĘBSKA 
OSK Stanisław Żółtek
ul. Ogrodowa 39

177/2019 
Marzena BANDYK 
Pracownia Psychologiczna „Twój Impuls”
ul. Szaflarska 30 
606-515-717

OŚWIĘCIM

104/2014 
Irena HARMATA 
Pracownia Psychologiczna Irena Harmata
ul. Konarskiego 5 
603-990-002

127/2015 
Joanna NIEŚPIELAK-ŁUCZYŃSKA 
Pracownia Psychologiczna „PSYCHOTEST”
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4/3 
603-134-296

TARNÓW

1/2001 
Anita PREISS - OSTROWSKA 
Gabinet Psychologiczny 
ul. 29 Listopada 2/3 
(14) 626-41-40
602-187-745

72/2008 
Jacek SKROBOT 
Centrum Psychoedukacji i Psychoterapii
ul. Nowy Świat 70 
601-438-997

103/2014 
Aleksandra FLASZ-GĘBAROWSKA 
Gabinet Psychologiczny
ul. Jarzynowa 1A 
694-763-435

113/2014 
Anna KOT-WĘC 
Pracownia Psychologii Transportu "TECHNE"
ul. Okrężna 4A 
694-740-660

158/2018 
Magdalena GĘZA 
"PSYCHOTEST" Pracownia Psychologii Pracy
ul. Gumniska 41A 
668-827-478

162/2018
Dariusz CZUCZWARA 
Pracownia Psychologiczna - Dariusz Czuczwara
ul. Brodzińskiego 17 
602-811-373

188/2021
Dawid MIKOSIŃSKI
Pracownia Badań Psychologicznych Test
Ul. Piłsudskiego 21 Tarnów
794-001-054
pracownia.test@interia.pl

190/2021
Paulina ŁOPATA
Pracownia Badań Psychologicznych
ul. Przecznica Strusińska 5 Tarnów

WADOWICE

64/2005 
Sebastian CHMIELIŃSKI 
Pracownia Psychologiczna Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-Glob GRUCA Sp. J.
ul. Lwowska 30 
(33) 823-35-71
604-200-588

134/2016 
Natalia HARASIMOWICZ 
Małopolska Pracownia Diagnozy Psychologicznej i Psychoterapii
Jaroszowice 6 
796-569-080

157/2017 
Anna GALOS 
Pracownia Psychologiczna Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-Glob GRUCA Sp. J. 
(33) 823-35-71
602-192-422

WIELICZKA

164/2018
Romana Anna BOCK
Uzdrowisko Kopalnia Soli Wieliczka
Park Kingi I bud. 1
605-891-367

161/2018 
Paulina LONDO-BIERNAT 
Pracownia Psychologiczna LOBI
ul. Grottgera 58/218 
507-050-686

ZAKLICZYN

165/2018 
Joanna DROŻDŻ 
Pracownia Badań Psychologicznych „SAFE” - Joanna Drożdż
ul. Malczewskiego 52 
695-125-080

ZAKOPANE

9/2001 
Bronisław STOCH 
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Kamieniec 10 
600-810-788

186/2021
Klaudia WÓJCIK
Centrum Psychologiczne „Cel”
ul. Gimnazjalna 3/4
731-034-803
klaudia.wojcik70@gmail.com

 

Powrót na górę strony