Dokumenty do pobrania - Policja Małopolska

Dokumenty do pobrania

Pozwolenia na broń

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń bojową w celu ochrony osobistej

doc

pdf

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń gazową w celu ochrony osobistej

doc

pdf

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń myśliwską w celu łowieckim

doc

pdf

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń sportową w celu sportowym

doc

pdf

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń w celu szkoleniowym

doc

pdf

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń w celu kolekcjonerskim

doc

pdf

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń w celu pamiątkowym

doc

pdf

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń w celu rekonstrukcji historycznych

doc

pdf

Wniosek o wydanie dopuszczenia do posiadania broni

doc

pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni

doc

pdf

Wniosek o poświadczenie uprzedniej zgody przewozowej

doc

pdf

Wzór uprzedniej zgody przewozowej

doc

pdf

Wniosek o poświadczenie zgody przewozowej

doc

pdf

Wzór zgody przewozowej

doc

pdf

Wniosek o wydanie zgody na wywóz broni za granicę

doc

pdf

Wniosek o wydanie EKBP dla broni palnej posiadanej na podstawie pozwolenia na broń

doc

pdf

Wniosek o wydanie EKBP dla broni palnej rozdzielnego ładowania niewymagającej pozwolenia

doc

pdf

Wniosek o wydanie karty rejestracyjnej dla broni palnej pozbawionej cech użytkowych

doc

pdf

Informacja o zmianie miejsca stałego pobytu

doc

pdf

Wniosek o wydanie wtórnika legitymacji

doc

pdf

Umowa kupna-sprzedaży broni

doc

pdf

Umowa użyczenia broni

doc

pdf

Wzór uprzedniej zgody przewozowej - podmioty koncesyjne prowadzące obrót bronią i amunicją

doc

pdf

Wzór zgody przewozowej - podmioty koncesyjne prowadzące obrót bronią i amunicją

doc

pdf

Wniosek o wpisanie do rejestru lekarzy

doc

pdf

Wniosek o wpisanie do rejestru psychologów

doc

pdf

 Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

 Wniosek o wpis na listę pracowników ochrony fizycznej

doc

pdf

 Wniosek o wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego

doc

pdf

 Oświadczenie

doc

pdf

 Licencja detektywa

 Wniosek o wydanie licencji detektywa

doc

pdf

 Oświadczenie

doc

pdf

 

Powrót na górę strony