Aktualności

Konferencja szkoleniowa z udziałem małopolskich policjantów

Data publikacji 28.04.2022

„Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży” to temat II konferencji szkoleniowej, w której prelegentami byli m.in. funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Krakowie.

26 kwietnia br. w siedzibie Sądu Okręgowego w Krakowie, odbyła się II konferencja szkoleniowa pt. „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży”, zorganizowana w ramach porozumienia o współpracy zawartego 16 listopada 2021 roku pomiędzy Agnieszką Bogusz, Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Krakowie, Gminą Miejską Kraków – Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Martę Rzadkowską a Karoliną Załęgą, Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.
Celem konferencji otwartej przez I Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej Andrzeja Kuliga, było m.in. zwiększenie wiedzy i kompetencji osób, które w codziennej praktyce zawodowej spotykają lub mogą spotkać osoby uzależnione, zwłaszcza nieletnie. 
Podczas konferencji wystąpili kierownik Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe - lek. med. Dorota Wilanowska – Parda oraz funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Krakowie.  
Prelegenci poruszali zagadnienia dotyczące udzielania pomocy i wsparcia pacjentom w wieku rozwojowym, metodyki postępowania z osobą pod wpływem nowych substancji psychoaktywnych, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci, stosowania nowych uprawnień Policji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także procedur zatrzymywania osób nieletnich oraz ich umieszczania w Policyjnej Izbie Dziecka.
W konferencji uczestniczyli kuratorzy sądowi pionu rodzinnego, policjanci pionów prewencyjnych z województwa małopolskiego oraz pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, a także Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

  • Przemawiająca Kurator Sądu Okręgowego w Krakowie – Agnieszka Bogusz oraz stojąca obok Karolina Załęga - współorganizator, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.
  • Przemawiający I Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej – Andrzej Kulig.
  • Przemawiająca kierownik Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe - lek. med. Dorota Wilanowska – Parda.
  • Przemawiający prelegent - mł. asp. Huberta Bracika z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
  • Zasiadający w sali wykładowej Sądu Okręgowego w Krakowie uczestnicy konferencji.
  • Zasiadający w sali wykładowej Sądu Okręgowego w Krakowie uczestnicy konferencji.
  • Przemawiający prelegent – podinsp. Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
  • Przemawiająca prelegent – nadkom. Katarzyna Cygal z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
  • Przemawiający prelegent – asp. szt. Marek Piwowarski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Powrót na górę strony