Aktualności

6 lat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Małopolsce 

Data publikacji 06.10.2022

Swoje szóste urodziny obchodzi Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), która od 5 października 2016 roku funkcjonuje na terenie całego kraju. To nowoczesne interaktywne narzędzie pozwala w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób przekazać Policji informacje o zagrożeniach w wybranych 24 kategoriach, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. KMZB w Małopolsce ciągle cieszy się olbrzymim zainteresowaniem od czasu wdrożenia projektu.

Przed wprowadzeniem w życie projektu jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Małopolsce na przestrzeni luty-kwiecień 2016 roku przeprowadzono 787 konsultacji społecznych  na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Uczestniczyło w nich blisko 13 500 obywateli. W czasie tych spotkań społeczeństwo wskazało na problemy, które ich nurtują i w efekcie przyczyniły się one do późniejszego prezentowania zagrożeń oraz funkcjonowania KMZB. 
Wdrożenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Małopolsce nastąpiło już we wrześniu 2016 roku. To interaktywne narzędzie  już od samego początku bardzo szybko doprowadziło do aktywizacji społeczeństwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie. Mieszkańcy Małopolski stali się użytkownikami KMZB, którzy do dzisiaj mają największy udział w ilości naniesionych zgłoszeń na mapie w stosunku do pozostałych województw. 


Od początku funkcjonowania do końca września 2022 roku w KMZB w Małopolsce naniesiono 298 232 zagrożenia z czego prawie 53 % zgłoszeń zostało potwierdzonych. Dla porównania na drugim miejscu znalazło się woj. śląskie z liczbą 286 607 zgłoszeń. 
Kategoriami, które cieszą się największym uznaniem wśród Małopolan to: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Kategorie te stanowią 73 % wszystkich zgłoszeń. W omawianych kategoriach  w wyniku podjętych działań przez Policję zostało skutecznie wyeliminowano 121 760 zagrożeń.


W 2022 roku, do końca września, Małopolanie zgłosili do KMZB ponad 34 000 zdarzeń , które w ich ocenie wpływają na poziom bezpieczeństwa w miejscu ich zamieszkania lub najbliższym otoczeniu. Prawie 55 % zgłoszeń w wyniku przeprowadzonych działań weryfikacyjnych przez Policję zostało potwierdzonych a dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy na tym etapie wyeliminowano blisko 14 000 zgłoszeń. Kategorie, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego regionu to: przekraczanie dozwolonej prędkości – 10 409 zgłoszeń, nieprawidłowe parkowanie – 9 781 zgłoszeń, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 3 051 zgłoszeń.


W dostępnym katalogu w KMZB znajdziemy szereg innych zagrożeń. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia problemów, które dotyczą m.in. dzikich wysypisk śmieci, aktów wandalizmu, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, znęcania się na zwierzętami czy używania środków odurzających itp. 


Samo zgłoszenie zdarzenia w KMZB jest bardzo proste i intuicyjne. Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Co ważne, aby to zrobić, nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu. Wystarczy wejść na stronę internetową Policji dowolnej komendy wojewódzkiej miejskiej czy powiatowej gdzie znajdziemy link do KMZB - https://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

Po jego kliknięciu zostaniemy przeniesieni do wirtualnej mapy, na której anonimowo możemy wskazać miejsce występowania zjawiska oraz kategorię która budzi nasz niepokój.

Następnie należy wypełnić szczegółowo formularz zgłoszenia z uwzględnieniem możliwości dodania własnego opisu do występującego zdarzenia. Istnieje również możliwość dodania zdjęcia lub krótkiego filmu. Po wykonaniu tych czynności należy aktywować ikonkę „Zgłoś”. Od tej pory naszym zgłoszeniem zajmie się Policja która, standardowo weryfikuje zjawisko przez siedem dni. Niemniej jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.
Dzięki zgłoszeniom dokonanym za pośrednictwem aplikacji udało się rozwiązać wiele lokalnych problemów, które to w istotny sposób utrudniały codzienne życie mieszkańców Małopolski. Dzięki zgłoszeniom znikają dzikie wysypiska śmieci, odławiane są bezpańskie psy, poprawia się stan bezpieczeństwa,  osobom żebrzącym i pozostającym w kryzysie bezdomności udzielana jest niezbędna pomoc. Każde nawet pojedyncze zagrożenie, które zmieniło status z „Potwierdzone” na „Potwierdzone wyeliminowane” to sukces zarówno Policji jak i społeczeństwa. Należy podkreślić, że swój udział w zarówno w weryfikacji zgłoszeń dokonanych na Mapie,  jak i eliminacji stwierdzonych zagrożeń ma wiele organizacji i instytucji, które aktywnie współpracują z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Do takich podmiotów zaliczyć możemy: urzędy miast i gmin, straże miejskie i gminne, straż leśna i parkowa, państwowa straż rybacka, zarządcy dróg, przedsiębiorstwa oczyszczania i wiele innych.


Wykaz zagrożeń jakie można zgłosić na KMZB to 24 kategorie: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, dzikie wysypiska śmieci, niewłaściwa infrastruktura drogowa, zła organizacja ruchu drogowego, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, nielegalne rajdy samochodowe, akty wandalizmu, używanie środków odurzających, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, żebractwo, wałęsające się bezpańskie psy, osoba bezdomna wymagająca pomocy, znęcanie się nad zwierzętami, wypalanie traw, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej, nielegalna wycinka drzew, niestrzeżone przejście przez tory, kłusownictwo, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, niestrzeżony przejazd kolejowy, miejsca niebezpieczne na wodach.


Nie zapominajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy potrzebie zgłaszania pilnej interwencji Policji. W tych przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Powrót na górę strony