Aktualności

Twój telefon może uratować czyjeś życie

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym odnotowuje się przypadki zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. W tym czasie osoby będące w kryzysie bezdomności, mieszkające samotnie, nieporadne życiowo, czy też te, które incydentalnie znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu, należy objąć szczególną troską i opieką. W wielu przypadkach, dzięki informacjom przekazywanym przez mieszkańców Sądecczyzny, policjanci udzielali pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem, ratując im życie.

Okres jesienno-zimowy z uwagi na niskie temperatury niesie ze sobą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest wychłodzenie organizmu. Na zgon z powodu wychłodzenia organizmu szczególnie narażeni są osoby bezdomne oraz będące pod wpływem alkoholu. Sądeccy policjanci mając na względzie ich ochronę przed zgubnymi skutkami niskich temperatur, od 1 listopada br. do końca marca 2023 roku będą prowadzić działania prewencyjne pn. „Zima”.

W ramach tej akcji policjanci będą kontrolować miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej. Sprawdzą między innymi dworce, przystanki komunikacyjne, ogródki działkowe, pustostany i klatki schodowe. W przypadku napotkania takich osób, funkcjonariusze doprowadzą je do schroniska lub noclegowni, gdzie otrzymają fachową pomoc oraz przekażą im informacje o środkach higieny i posiłkach, z których mogą skorzystać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach. Policjanci na bieżąco współpracują również z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy.

Podczas działań funkcjonariusze szczególną uwagę będą zwracać także na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu, które należą do grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o przypadki zgonów z wychłodzenia organizmu. Gdy spotkają takie osoby, doprowadzą je do miejsca zamieszkania lub do wytrzeźwienia.

Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, odpowiednie służby muszą posiadać informacje o miejscach ich przebywania. Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Dlatego nie bądźmy obojętni i reagujmy na widok osoby bezdomnej przebywającej w miejscach, w których może ulec zamarznięciu (tj. dworce, klatki schodowe, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe itp.), a także na osoby leżące na chodnikach, ławkach w parkach czy na przystankach. Nasze zainteresowanie może uratować komuś życie - mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy powiadomić odpowiednie służby: policję, straż miejską, czy też pogotowie ratunkowe.

Apelujemy również, by zwrócić uwagę na znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie osoby samotne, nieporadne życiowo oraz nietrzeźwe, które przebywają w opuszczonych czy nieogrzewanych pomieszczeniach. Prosimy o informowanie o takich osobach policję lub ośrodki pomocy społecznej, gdyż niejednokrotnie tylko wczesna reakcja może zapobiec ich śmierci.

Pamiętajmy! Gdy widzimy człowieka, któremu grozi śmierć z wychłodzenia, reagujmy – wystarczy telefon pod numer alarmowy 112 lub 986. Ten jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Poinformowanie policji, że ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia jest możliwe także za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy na mapie zaznaczyć zagrożenie w kategorii „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, określając miejsce jego występowania. Można również dodać opis, precyzując zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wskazanym miejscu i zweryfikują każde takie zgłoszenie.

Gdzie szukać pomocy?

W każdym województwie przygotowane są miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy mogą się ogrzać i przenocować w mroźne dni oraz zjeść ciepły posiłek. Na stronach internetowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie umieszczono wykazy placówek świadczących pomoc na terenie naszego województwa, a także uruchomiona została specjalna infolinia, gdzie można uzyskać potrzebne informacje.

Pomoc dla osób bezdomnych:

987 – całodobowy telefon informacyjny

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia  
 

Rejestr miejsc udzielania tymczasowego schronienia  
 

W Nowym Sączu pomoc można otrzymać w Domu Brata Alberta – Wspólnocie Emaus przy ulicy Szwedzkiej 18.

 

Powrót na górę strony