Aktualności

Małopolska Konferencja dla Pełnomocników Gminnych ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

20 listopada br., w trakcie pierwszego dnia małopolskiej Konferencji dla Pełnomocników Gminnych ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom poruszane były ważne kwestie dotyczące profilaktyki i leczenia uzależnień. Zaproszeni prelegenci przedstawili najnowsze trendy związane z profilaktyką uzależnień, jak i badaniami naukowymi realizowanymi w tym obszarze.

W trakcie wystąpienia prof. dr hab. Leszka Wieczorka oraz mgr Agaty Szewczyk z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wstępnym raportem z badań terenowych przeprowadzonych w dwóch powiatach małopolskich, tj. powiecie oświęcimskim i tarnowskim.

Następnie prof. Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Pani Karina Porębska przybliżyli uczestnikom „nowe” narzędzie do procesu diagnozowania i ewaluacji realizowanych działań profilaktycznych.
Pani Karolina Załęga przedstawiła aktualne działania Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Podinsp. Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przedstawił dane statystyczne dotyczących substancji psychoaktywnych z terenu Małopolski, za ostatnie dziesięć miesięcy 2023 roku.
Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wystąpieniem Wspólnoty Anonimowych Narkomanów.

Powrót na górę strony