Pozwolenia na broń i licencje - Policja Małopolska

Pozwolenia na broń i licencje

Pozwolenia na broń i licencje

W związku aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 od dnia 19 października 2020 r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Interesantów w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Ujastek 1, w tym również w Punktach Zamiejscowych, zlokalizowanych w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie, przy ul. Traugutta 4 oraz w KMP w Nowym Sączu, przy ul. Grottgera 50.

Czynności związane m.in. ze złożeniem wniosku o: wydanie pozwolenia na broń, zarejestrowanie/wyrejestrowanie broni, wydanie dopuszczenia do posiadania broni, wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni, wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony/zabezpieczenia technicznego czy wydanie licencji detektywa należy realizować drogą pocztową lub elektroniczną.

Wszystkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w tut. Wydziale zachowują swoją ważność i podlegają bezpośredniej obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne Wydziału.

Dane do korespondencji:

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

tel.: 47 83-53-260

faks: 47 83-53-271

email: wpa@malopolska.policja.gov.pl

 

Informacje ogólne

Organizacja pracy i załatwianie spraw

Komunikaty i ogłoszenia

Pozwolenia na broń

Przechowywanie i noszenie broni

Orzeczenia lekarskie i psychologiczne

Broń palna pozbawiona cech użytkowych

Europejska karta broni palnej

Dopuszczenie do posiadania broni

Egzaminy

Depozyt broni palnej

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników

Licencja detektywa

Kontrole działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi

Opłaty

Dokumenty do pobrania

Rejestr lekarzy i psychologów oraz wpis do rejestru

Wykaz aktów prawnych

 

Powrót na górę strony