Pozwolenia na broń i licencje - Policja Małopolska

Pozwolenia na broń i licencje

Pozwolenia na broń i licencje

Informacje ogólne

Organizacja pracy i załatwianie spraw

Komunikaty i ogłoszenia

Pozwolenia na broń

Dopuszczenie do posiadania broni

Egzaminy

Depozyt broni palnej

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników

Licencja detektywa

Kontrole działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi

Opłaty

Procedury i dokumenty do pobrania

Rejestr lekarzy i psychologów oraz wpis do rejestru

Wykaz aktów prawnych